Advertisement

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ''Basel-II''ye geçişe ilişkin paralel uygulama sürecinin 30 Haziran 2012'de tamamlanmasını takiben 1 Temmuz 2012 itibarıyla ''kesin'' uygulama sürecine geçildiğini bildirdi.

BDDK'dan, ''Basel-II''ye geçişe ilişkin yapılan basın açıklamasında, kamuoyunda ''Basel-II'' olarak anılan Sermaye Ölçümü ve Sermaye Standartlarının Uluslararası Düzeyde Uyumlaştırılması çalışmasının, Türkiye'de de AB düzenlemeleriyle uyumlu olacak şekilde yürütüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, Basel-II'nin sermaye yeterliliği ölçümünde özellikle kredi riskinin hesaplanmasına ilişkin getirmiş olduğu yeniliklere hem bankaların hem de kredi müşterilerinin sağlıklı bir şekilde uyum sağlayabilmeleri için 1 Temmuz 2011 tarihinde başlayan ve 30 Haziran 2012 tarihinde biten paralel uygulama sürecine geçildiğinin duyurulduğu anımsatıldı.

Bu süreçte, BDDK web sitesinde yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı ile bu Taslağın Ekleri ve yine bu Taslak ile ilgili Tebliğ Taslakları dikkate alınarak bankalarca gerekli hesaplamaların yapıldığı ifade edilen açıklamada, bahsi geçen hesaplamaların ayrıntısının yer aldığı raporların da BDDK'ya gönderildiği dile getirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Anılan süreçte taslaklarla ilgili Kurumumuza intikal eden görüşler gözden geçirilerek taslaklara nihai hali verilmiştir. Paralel uygulama sürecinin 30 Haziran 2012'de tamamlanmasını takiben 1 Temmuz 2012 itibarıyla 'kesin' uygulama sürecine geçilmiş olup, nihai Basel-II düzenlemeleri 28 Haziran 2012 tarih ve 28337 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu düzenlemelere Kurumumuz web sitesinde 'Mevzuat' bölümünde yer alan 'Bankacılık Kanuna İlişkin Düzenlemeler' linkinden erişim sağlanabilecektir.''