Advertisement

Türkiye, yılbaşından bu yana toplam 6 milyar 258,20 milyon dolar dış borç ödemesi yaptı.

Merkez Bankası'nın haftalık verilerine göre, Türkiye 1-4 Temmuz tarihleri arasında özel sektör borçları hariç toplam 31,29 milyon dolar dış borç ödemesi yaptı.

Dış borç ödemesinin 7,23 milyon doları Hazine, 21,60 milyon doları genel ve katma bütçeli idarelerin dokümantasyon, kitap bedeli, katılma payı, üyelik aidatı gibi ödemeleri ile MSB ve savunma sanayi ödemelerinin meydana getirdiği diğer kamu idareleri, 2,46 milyon doları da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından gerçekleştirildi.

Söz konusu dönemde IMF'ye ve Türk Savunma Fonuna ödeme yapılmadı.

Türkiye, yılbaşından bugüne kadar olan dönemde ise özel sektör borçları hariç toplam 6 milyar 258,20 milyon dolar dış borç ödemesi yaptı.

Dış borç ödemesinin 4 milyar 471,61 milyon doları Hazine, 444,36 milyon doları genel ve katma bütçeli idarelerin dokümantasyon, kitap bedeli, katılma payı, üyelik aidatı gibi ödemeleri ile MSB ve savunma sanayi ödemelerinin meydana getirdiği diğer kamu idareleri, 172,36 milyon doları da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından gerçekleştirildi.

Söz konusu dönemde IMF'ye 1 milyar 169,87 milyon dolar ödeme yapılırken, Türk Savunma Fonuna ödeme yapılmadı.

Türkiye, 2011 yılında toplam 12 milyar 823,42 milyon dolar dış borç ödemesi yapmış ve bu ödemenin 8 milyar 297,77 milyon dolarını Hazine tek başına gerçekleştirmişti.

-Bankalardaki toplam mevduat geriledi

Mevduat bankalarındaki toplam mevduat, bir haftada 8 milyar 958,7 milyon lira azalarak, 22 Haziran itibariyle 654 milyar 530,6 milyon liraya geriledi.

Merkez Bankası haftalık verilerine göre, bankalardaki toplam mevduat, 15 Haziran'da 663,4 milyar lira düzeyindeydi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat ise 5 milyar 729,4 milyon lira azaldı. TL cinsi mevduat 435,6 milyar liradan 429,9 milyar liraya geriledi.

Yabancı para cinsinden mevduat ise bu dönemde 1,7 milyar lira azalarak, 193,7 milyar lira oldu.-Bankalararası mevduat azaldı

Bankalararası mevduat da bir haftada 1 milyar 457,5 milyon lira lira azalarak, 30 milyar 841,5 milyon liraya geriledi. Yurt içi yerleşiklerin toplam TL mevduatı 419,2 milyar liradan 429,1 milyar liraya yükseldi. Yurt içi yerleşiklerin TL mevduatının 64,6 milyar lirasını vadesiz, 358,9 milyar lirasını vadeli mevduat oluşturdu.

Bankalardaki TL mevduatın yaklaşık 165,4 milyar lirası kamu, 201,3 milyar lirası özel, 56,8 milyar lirası da yabancı mevduat bankalarında bulunuyor. Yurt dışı yerleşiklerin toplam TL mevduatı ise yaklaşık 6 milyar 344 milyon lira seviyesinde bulunuyor. Söz konusu rakam 15 Haziran'da 6,5 milyar lira düzeyindeydi.


-Brüt Döviz rezervleri arttı

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri bir haftada 644 milyon dolar artarak, 29 Haziran itibariyle 83 milyar 50 milyon dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervleri 22 Haziran'da 82 milyar 406 milyon dolar düzeyindeydi. Merkez Bankası'nın 22 Haziran itibariyle 94 milyar 677 milyon dolar olan toplam rezervleri de 95 milyar 488 milyon dolara yükseldi.

Toplam rezervin 12 milyar 438 milyon dolarını altın rezervi oluşturdu.