Advertisement

İşsizlik oranı % 9'a düştü

İşsizlik oranı % 9

İşsizlik oranı Nisan ayında % 9'a düştü

16 Temmuz 2012 Pazartesi, 10:03 Güncelleme: 16 Temmuz 2012 Pazartesi, 12:12

Türkiye'de 2012 yılı Nisan döneminde işsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 0,9 puan azalarak yüzde 9 oldu. 2011 yılının Nisan döneminde işsizlik oranı yüzde 9,9 düzeyindeydi.

Nisan 2012'de kentsel alanlarda işsizlik oranı 2011 yılının aynı dönemine göre 1,2 puan azalarak yüzde 10,7 oldu, kırsal yerlerde ise 0,5 puan geriledi ve yüzde 5,6 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2012 Nisan Dönemi Sonuçları''na göre, 2011 yılı Nisan döneminde 2 milyon 637 bin kişi olan işsiz sayısı, 2012'nin aynı döneminde 2 milyon 425 bin kişiye geriledi.

İstihdam ise 23 milyon 955 bin kişiden, 24 milyon 630 bin kişiye çıktı.

2011 ve 2012 Nisan dönemleri itibariyle Türkiye genelinde mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü verileri şöyle:                                                             2011/Nisan    2012/Nisan

                                                               -----------      -----------

KURUMSAL OLMAYAN NÜFUS (bin)                   72.117         73.405

15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (bin)             53.342         54.520

İŞGÜCÜ (bin)                                               26.592         27.055

İstihdam (bin)                                             23.955          24.630

İşsiz (bin)                                                     2.637           2.425

İş Gücüne Katılma Oranı (yüzde)                       49,9             49,6

İstihdam Oranı (yüzde)                                    44,9             45,2

İşsizlik Oranı (yüzde)                                        9,9               9,0
 
Tarım Dışı İşsizlik Oranı (yüzde)                       12,5             11,1

Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (yüzde)                   17,9             16,7

İşgücüne Dahil Olmayanlar (bin)                     26.750        27.464

Türkiye'de 2012 yılının Nisan döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 9 oldu. Türkiye'de işsiz sayısı 2 milyon 425 bin kişi, istihdam edilenlerin sayısı da 24 milyon 630 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2012 Nisan Dönemi Sonuçları''na göre, Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 288 bin kişilik artışla 73 milyon 405 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus (15 yaş ve daha yukarı yaştaki nüfus) ise 1 milyon 178 bin kişi artarak, 54 milyon 520 bin kişiye ulaştı.

-Erkeklerin işgücüne katılımı azaldı-

2012 yılı Nisan döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 49,6 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde işgücüne katılma oranı 1 puanlık azalışla yüzde 70,6 oldu. İşgücüne katılma oranı kadınlarda ise 0,3 puanlık artışla yüzde 29,2 olarak gerçekleşti.

İşgücünün eğitim ve yaş dağılımlarına bakıldığında, toplam işgücünün yüzde 15,7'sını 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu. Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı; erkekler için yüzde 68,4, kadınlar için yüzde 25,5 olarak hesaplandı. Yükseköğretim mezunu erkeklerde yüzde 84,9 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda yüzde 69,9 düzeyinde gerçekleşti.

-Tarım dışı istihdam 694 bin kişi arttı-

2012 yılı Nisan döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 675 bin kişi artarak, 24 milyon 630 bin kişiye yükseldi. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 19 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 694 bin kişi arttı.

Söz konusu dönemde istihdam edilenlerin yüzde 24,4'ü tarım, yüzde 19,5'i sanayi, yüzde 6,6'sı inşaat, yüzde 49,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmetler sektörünün istihdam edilenler içindeki payının 1,6 puan arttığı, buna karşılık tarım sektörünün payının 0,8 puan, sanayi sektörünün payının 0,7 puan, inşaat sektörünün payının ise 0,1 puan azaldığı görüldü.

2012 yılının Nisan döneminde istihdam edilenlerin yüzde 70,4'ünü erkek nüfus oluşturdu.

İstihdam edilenlerin yüzde 57,6'sı lise altı eğitimlilerden, yüzde 62,3'ü ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, yüzde 24,5'i kendi hesabına veya işveren, yüzde 13,2'si ise ücretsiz aile işçilerinden oluştu.

İstihdam edilenlerin yüzde 58'i 10 kişiden az çalışanı olan işyerlerinde çalıştığı, yüzde 3'ünün ek bir işinin bulunduğu, yüzde 2,5'inin mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak bir iş aradığı tespit edildi.

Ücretli olarak çalışanların yüzde 89,1'i sürekli bir işte çalışıyor.

-Kayıt dışı istihdam yüzde 38,8-

Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, önceki yılın aynı dönemine göre 3,3 puanlık azalışla yüzde 38,8 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 82,6'dan yüzde 82,7'ye yükseldi, tarım dışı sektörlerde yüzde 28,5'ten yüzde 24,6'ya düştü.

-İşsizlerin yüzde 90,7'si daha önce bir işte çalışmış-

Bu dönemde, işsizlerin yüzde 30,9'unun eş-dost vasıtasıyla iş aradığı, işsizlerin yüzde 90,7'sinin de (2 milyon 199 bin kişi) daha önce bir işte çalıştığı tespit edildi.

Daha önce bir işte çalışan işsizlerin yüzde 49,9'u hizmetler, yüzde 21,2'si sanayi, yüzde 17'si inşaat, yüzde 8,1'i tarım sektöründe çalışırken, yüzde 3,8'inin ise 8 yıldan önce işinden ayrıldığı belirlendi.

İşsizlerin yüzde 29,3'ünü çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 13,5'ini işten çıkarılanlar, yüzde 20,6'sını kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 6,5'ini işyerini kapatan/iflas edenler, yüzde 9,8'ini ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 8,7'sini öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, yüzde 11,5'ini ise diğer nedenler oluşturdu.

Nisan 2012 döneminde işgücü dışında olup daha önce bir işte çalışanların yüzde 16,2'sinin tarım, yüzde 10,6'sının sanayi, yüzde 3,1'inin inşaat, yüzde 20,2'sinin hizmetler sektöründe çalıştığı, yüzde 49,9'unun ise 8 yıldan önce işinden ayrıldığı belirlendi.

-319 bin kişi işten ayrıldı-

Nisan 2012 döneminde 2 milyon 97 bin kişi yeni işe başladı veya iş değiştirdi. Bunların toplam istihdam içindeki oranı yüzde 8,5 oldu. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 30,8'i 25-34 yaş grubunda yer aldı.

Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 18,2'si sanayi, yüzde 32,8'i hizmetler, yüzde 28,7'si inşaat sektöründe, yüzde 20,3'ü ise tarım sektöründe işe başladı.

Mevcut işsizlerin yüzde 13,2'sini (319 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.

-Mevsim etkilerinden arındırılmış göstergeler

Nisan döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında bir önceki döneme göre 165 bin kişilik, işsiz sayısında ise 2 bin kişilik artış gözlendi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,2 puanlık artış ile yüzde 49,7 oldu. İstihdam oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 45,2 olarak belirlenirken, işsizlik oranı ise 0,1 puanlı azalış ile yüzde 9 seviyesinde gerçekleşti.

-İşgücü anketleri nasıl açıklanıyor?

2005 yılından itibaren Hanehalkı İşgücü Anketinin tahminleri, hareketli üçer aylık dönem ortalamaları esas alınmak kaydıyla aylık olarak yayınlanıyor. Bu seride ilgili üç aylık dönemin ağırlıkları, dönem ortası aya ilişkin nüfus projeksiyonları esas alınarak hesaplanırken, ifade kolaylığı açısından tahminler de dönem ortası ay adıyla ifade ediliyor.

2010 yılından itibaren temel işgücü göstergeleri, mevsim etkilerinden arındırılarak da yayımlanıyor.

-TABLO-

TÜİK verilerine göre, 2005-2012 döneminde aylar itibariyle işsizlik oranları şöyle:AYLAR                      2005    2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012

                               ------   ------     ------    ------     ------    ------    ------     ------

Ocak                         11,8    12,1      11,3      11,6      15,5     14,5     11,9       10,2

Şubat                        11,9     12,2     11,7      11,9      16,1     14,4     11,5       10,4

Mart                          11,2     11,3     10,7      11,0      15,8     13,7     10,8         9,9

Nisan                         10,4     10,3    10,1        9,9       14,9    12,0       9,9         9,0

Mayıs                          9,6       9,2      9,2        9,2       13,6    11,0       9,4

Haziran                       9,6        9,2     9,2        9,4       13,0     10,5       9,2

Temmuz                     9,6         9,3     9,3       9,9       12,8     10,6        9,1

Ağustos                      9,9         9,6     9,7      10,2       13,4     11,4       9,2

Eylül                         10,1         9,5     9,9      10,7       13,4     11,3       8,8

Ekim                         10,4        9,6    10,2      11,2       13,0     11,2       9,1

Kasım                       11,0       10,0    10,5      12,6       13,1     11,0       9,1

Aralık                        11,5      10,9     10,9      14,0       13,5     11,4      9,8YILLIK                       10,6      10,2     10,3      11,0       14,0     11,9      9,8BU HABERE YORUM YAZ
 
16 Temmuz 2012 Pazartesi, 18:47 Misafir isssizlik nasil dusmus ya yunanistan gibi herseyi sakliyorlar sonrada batacaklar; kamu cok para harciyor,krediler iyice dag olmus herkesin neredeyse bankalara borcu var,vergiler sacma sapan butce acik verdikce uydurma vergiler geliyor, ekonomi bakani buyumeyi birakmali,kuculmemeye bakmali benim görüsüm önümüzde ki sene kuculur turkiye ekonomisi tl cok degerli boyle kimse sizden mal almaz satamassiniz giderler hindistandan cinden alirlar faizler cok yuksek paralar calismiyor faizde yatiyor ,faizlerin dusmesi lazim kamu harcamalari kismali cok acildi personel azaltilmali yoksa isimizyas
ÖNE ÇIKAN HABERLER
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 93.981 -5,10
USD/TRY 5,9271 -0,01
EUR/TRY 6,5419 0,02
EUR/USD 1,1032 0,04
FAİZ 15,99 4,99
ALTIN/ONS 1.494,91 0,11
BRENT 59,04 -0,52
© haberturk.com
Yukarı