Advertisement

Türkiye'de yılın ilk yarısında günde ortalama 728,8 milyon lira vergi ödendi.

Maliye Bakanlığı verilerinden yapılan hesaplamaya göre, Ocak-Haziran döneminde Türkiye genelinde 131 milyar 182 milyon 838 bin lira vergi toplandı. Bu şekilde her gün ortalama 728,8 milyon lira, her saat 30,3 milyon lira, her dakika da 506 bin 107 lira, her saniye de ise 8 bin 435 lira vergi ödendi.

2011 ılının ilk yarısında toplanan vergi geliri 122 milyar 729 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk 6 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre vergi gelirinde yüzde 6,9 artış yaşandı.

Bu yılın ilk yarısında özel tüketim vergisi gelirleri 31 milyar 347 milyon 657 bin lira olarak belirlendi. Bunun 15 milyar 530 milyon 825 bin lirası petrol ve doğalgaz ürünlerinden, 3 milyar 725 milyon 593 bin lirası motorlu taşıtlardan, 2 milyar 178 milyon 824 bin lirası da alkollü içkilerden alındı. Yılın ilk yarısında tütün mamulleri için 8 milyar 753 milyon 417 bin lira, dayanıklı tüketim ve diğer malları kullananlar 1 milyar 51 milyon 928 bin lira, kolalı gazozlar için de 107 milyon 70 bin lira ÖTV ödendi.

Söz konusu dönemde finans kuruluşlarıyla işi olanlar her gün ortalama 14 milyon 555 bin 483 lira banka ve sigorta muameleleri vergisi yatırırken, cep telefonu kullananlar da özel iletişim vergisi olarak her gün ortalama 12 milyon 124 bin 17 lira ödedi.

Günde ortalama 85 milyon 416 bin 772 lira KDV ödendiği ilk 6 aylık dönemde, şans oyunları da devlete günde 1 milyon 867 bin 755 lira şans oyunları vergisi kazandırdı. Hazine'ye harçlardan giren günlük para ise 26 milyon 882 bin 500 lira olarak hesaplandı.-Cezalar

Ocak-Haziran döneminde toplam 2 milyar 774 milyon 24 bin lira ceza uygulanırken, günde ortalama kesilen ceza miktarı 15 milyon 411 bin 244,4 lira oldu.

Vergi kaçıranlara 1 milyar 594 milyon 49 bin lira cezanın yazıldığı 6 aylık dönemde, idari para cezalarının toplamı da 996 milyon 136 bin lirayı buldu. İlk 6 ayda 116 milyon 788 bin lira yargı para cezası, 67 milyon 51 bin lira da diğer para cezaları toplandı. Söz konusu dönemde 42 milyon 767 milyon lira trafik para cezası, 8 milyon 478 bin lira çevre idari para cezası kesildi.-Kamu bankaları temettü geliri 5,9 milyar lirayı buldu

Bütçe verilerine göre, Ocak-Haziran döneminde kamu bankalarından elde edilen temettü geliri 5 milyar 858 milyon 823 bin liraya ulaştı. Kaynak Kullanım Destekleme Fonu'ndan da (KKDF) bütçeye 1 milyar 554 milyon 990 bin lira, GSM işletmelerinden alınan Hazine payı olarak 1 milyar 57 milyon 758 bin lira girdi.

Aynı dönemde, düzenleyici ve denetleyici kurumlardan alınan pay olarak 791 milyon 91 bin lira, evrensel hizmet gelirleri olarak 457 milyon 878 bin lira, yol, köprü ve tünel ücretlerinden 17 milyon 775 bin lira gelir geldi.

Devlet yılın ilk yarısında 620 milyon 547 bin lira da kira geliri, 129 milyon 373 bin lira da yurt dışı Dövizli askerlik geliri elde edildi.-Nereden, ne geldi?

Merkezi Yönetim Bütçesinin ilk 6 aydaki bazı gelir kalemleri şöyle oldu:Gelir Kalemleri Tutar (Bin TL)

---------------------------- --------------

Gelir Vergisi 26.811.176

Kurumlar Vergisi 14.392.016

Özel Tüketim Vergisi 31.347.657

-Petrol ve Doğalgaz Ürünleri 15.530.825

-Motorlu Taşıtlar 3.725.593

-Alkollü İçkiler 2.178.824

-Tütün Mamulleri 8.753.417

-Kolalı Gazozlar 107.070

-Dayanıklı Tüketim ve Diğ. Mallar 1.051.928

Banka ve Sigorta Mua. Vergisi 2.619.987

Şans Oyunları Vergisi 336.196

Özel İletişim Vergisi 2.182.323

İthalde Alınan KDV 23.349.660

Harçlar 4.838.850

-Yargı Harçları 871.087

-Noter Harçları 298.684

-Tapu Harçları 2.122.301

-Pasaport ve Konsolosluk Harçları 364.967

-Gemi ve Liman Harçları 7.716

-İmtiyazname, Ruhsatname ve Dip. Harç. 13.093

Yol, Köprü ve Tünel Ücret Gel. 17.775

KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 7.864.131

Kira Gelirleri 620.547

Genel Bütçeli İdareleri Ait Paylar 6.506.019

-Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Payları 791.091

-GSM İşletmelerinden Alınan Hazine Pay. 1.057.758

-KKDF 1.554.990

Para Cezaları 2.774.024

-Yargı Para Cezaları 116.788

-İdari Para Cezaları 996.136

-Vergi Cezaları 1.594.049

-Diğer Para Cezaları 67.051

Kapat