Advertisement

BloombergHT’nin 100 ekonomist ve piyasa oyuncusunun görüşleri doğrultusunda derleyip, sunduğu “Merkez Bankası Algı Anketi” nin 3.sü Merkez Bankası’nın uygulamış olduğu esnek para politikasının piyasa tarafından anlaşıldığı ve kabul gördüğünü gösteriyor. 100 katılımcının % 14’ünün yurtdışından olduğu ankette ayrıca Banka’nın para politikasının etkinliğine ilişkin algı artış gösterdi.

Bankanın politika faizinden ziyade alternatif enstrümanlar olan faiz koridoru ve zorunlu karşılık tedbirlerini kullanması ve piyasaya vermiş olduğu TL likiditesini ve maliyetini sık sık değiştirmesi, Bankanın kredibilitesi ve öngörülebilirliği üzerinde negatif etkide bulunmuştu. Ancak zaman itibari ile bu esnek politikanın cari açık ve enflasyon üzerinde meyvelerinin alınması ile özellikle kredibilite bariz şekilde yükseldi. Ayrıca Bankanın kararlarındaki güvenilirlik ilk 2 ankette % 40 ile soru işaretlerini barındırsa da, Temmuz anketinde kabul görmesi ve güvenilmesi % 63’e ulaştı.

Önceki anketlerde, enflasyondaki çift haneli seyir, Banka’nın fiyat istikrarının yeterinde gözetmediği algısını doğurmuştu. Son iki ayda enflasyondaki sert geri çekilme sonrasında ise bu yaklaşımın değiştiği ve % 75 katılımcının Banka'nın fiyat istikrarını gözettiği yönünde tercih kullandığı görülüyor. Banka'nın bağımsızlığı ise önceki anketlerde “azaldı” ve “değişmedi” ağırlığında iken, Temmuz’da % 82 “Değişmedi” sonucu baskın durumda. Bağımsızlığın arttığını düşünenler yine azınlıkta.

İletişim politikası ise “Etkili” cevabı verenler % 50 olmasına karşın, % 39 “yorum yok” cevabına bakıldığında henüz beklenen düzeyde değil. Bankanın son 3 aydaki performansı önceki anketlerde soru işaretlerini barındırırken, Temmuz 2012 sonuçları, Banka’nın politikalarının % 72 “başarılı” bulunduğunu gösteriyor. Bu ankette eklediğimiz soruda ise çıkan sonuç Banka'nın kararlarını alırken, ekonomik verilerden ziyade başka dinamikleri gözettiği yönünde. Bu sonuç ise yoruma açık ve oldukça dikkat çekici.

Cihan Başkal

Bloomberg HT Araştırma Bölümü

cbaskal@bloomberght.com