Advertisement

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, afet riski altındaki alanların dönüşümü kapsamında vatandaşa verilecek kredinin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının denetleneceğini bildirdi.

Bakan Bayraktar, afet riski altındaki alanların dönüşümü sırasında, maddi durumu iyi olmayan vatandaşa kredi desteğinde bulunacaklarını söyledi.

Kimseye hak mağduriyeti yaşatmayacaklarını ifade eden Bayraktar, ''Vatandaşın, arsa payları üzerinden, konutlar üzerinden hakları neyse, her birini vermeye çalışacağız'' diye konuştu.

Dönüşüm kapsamında vatandaşlara verecekleri kredinin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını denetleyeceklerini bildiren Bayraktar, ''Verilen krediler amacı dışında kullanılamayacak'' dedi.

Hayat ve yaşama hakkı ile can güveliğinin, mal güvenliğinden daha önemli olduğunu da vurgulayan Bayraktar, ''Biz can güvenliğini yasanın önüne ve vitrinine koyduk, ana temasını can güvenliği olarak oluşturduk'' şeklinde konuştu.-Kredi denetim süreci nasıl işleyecek

Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği taslağına göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara vereceği krediyi denetim altına alacak.

Bakanlık, kredilerin amacına uygun kullanımını denetlerken, uygulama sırasında yaşanan noksanlıkların giderilmemesi halinde ise krediyi durduracak. Ayrıca kredi borcunun tamamını peşin hale getirebilecek.

Koşulları uymadığı halde kredi aldıkları tespit edilenlerden, kredinin kullanılan kısımlarına gecikme zammı uygulanarak borcun tamamı peşin alınabilecek.-Vatandaş, krediyle aldığı konut ve iş yerini sigorta ettirecek

Bakanlık, krediyle edinilen konutun, aynı şartı taşıyan bir başkasına devri veya satılması halinde, kredi borcunu da devredecek. Devredilmeyen kredi borcu, usulüne ve sözleşme hükümlerine göre peşin hale getirilerek tahsil edilebilecek.

Vatandaşlar, krediyle aldıkları konut veya iş yerini sigorta ettirecek. Sigorta, kredi borcu bitene kadar her yıl yenilenecek. Sigorta poliçeleri, vergi ve harçtan muaf olacak. Kredi kullananlara, geri ödeme süresince hayat sigortası yapılacak.-Konutunu kendi yapana özel hesaptan kredi

Bakanlık, konutunu veya iş yerini kendi yapmak isteyen kiracı ya da sınırlı hak sahiplerinin kredi istemeleri durumunda, özel hesaptan kredi verebilecek.

Kredi verilirken, hak sahiplerinin, yıktırılan ve kamulaştıran yapılarda en az 1 yıl ikamet etmesi şartı aranacak.

Bakanlık, açılacak kredinin azami miktarı ile kredi önceliklerini, özel hesabın finansman durumu, proje büyüklüğü, inşaat maliyeti, inşaatların bulunduğu bölgeleri dikkate alarak her yıl belirleyip ilan edecek. Talepte bulunulması halinde, belirlenen miktarların altında da kredi açılabilecek.

Özel hesaptan kredi kullanmak isteyen hak sahipleri, bulundukları yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuracak. Buradaki inceleme sonucunda kredi almaya hak kazananlar, onay için Bakanlığa gönderilecek. Bakanlık, inşaatın ilerlemesini dikkate alarak, hak sahibinin hesabına para aktaracak.