Advertisement

Tontin sigortası, sigorta branşları içine dahil edildi.

Hazine Müsteşarlığı'nın konuya ilişkin Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, hayat sigortaları grubu altında yer alan sigorta branşları ve bu branşlar altında yapılabilecek ödemelere tontin de dahil edildi.

-Tontin sigortası nedir?-

Tontin sigorta poliçesi, katılımcıların belli bir ödemeyle katıldıkları fonun işletilmesi sonucu elde edilen getirinin katılımcılara kar payı olarak ödendiği, katılımcının ölmesi durumunda ise kendisine düşen kar payının diğer katılımcılara dağıtıldığı ve tek yatırımcı hayatta kalıncaya kadar sürecin devam ettiği, grup yaşam sigortası, grup ödemeleri ve şans oyunlarından oluşan ve bu fikri ortaya atan banker Lorenzo de Tonti'den esinlenerek bu isimle anılan bir tür yatırım aracı olarak biliniyor.