Advertisement

Bankanın internet sitesinde Pazar günü yayınladığı bildiride Çin Merkez Bankası, para politikasında ince ayar ve öncelikli düzeltmeler yapmaya yılın ikinci yarısında da devam edeceğini ve reel ekonominin kalkınmasına yönelik çabalarını artıracağını duyurdu.

Çin Merkez Bankası para politikası mekanizmasının daha aktif olmasına yönelik düzeltme mekanizmalarına izin verecek ve kredi politikasını ilerletmek üzere çalışacak. Banka aynı zamanda yuanın sınır ötesi ticaret anlaşmalarındaki kullanımını artıracağını ve kurun konvertibilitesini geliştireceğini söyledi.

Açıklamada Çin Merkez Bankası'nın bu yıl büyümede istikrarı sağlamaya öncelik verdiği ve ihtiyatlı para politikaları uygulamaya başladığı belirtildi.