Advertisement

Elektrik tüketimi, Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 artarak 22 milyar 832,1 milyon kilovat saate (kWh) ulaştı.

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Temmuz ayı geçici işletme sonuçlarından yapılan derlemeye göre, Temmuz'da elektrik üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 22 milyar 578 milyon kWh'ye yükseldi. 595,9 milyon kWh'lık dış alımlarda tüketime sunulan enerji miktarı 23 milyar 173,9 milyon kWh, Temmuz ayı tüketimi ise 22 milyar 832,1 milyon kWh oldu.

Üretilen elektriğin dağılımına bakıldığında, Temmuz'da Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne (EÜAŞ) ait termik santrallerden üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 azalarak 3 milyar 420,2 milyon kWh, hidrolik santrallerinden üretim ise yüzde 10,2 azalarak 3 milyar 408,2 milyon kWh olarak gerçekleşti.

Öte yandan, EÜAŞ'a bağlı ortaklıklardan yapılan üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 1 milyar 974,5 milyon kWh, işletme hakkı devri santrallerinden yapılan üretim yüzde 26 artışla 437,5 milyon kWh, otoprodüktörlerden yapılan üretim yüzde 6,6 artışla 1 milyar 66,7 milyon kWh, yap-işlet santrallerinden yapılan üretim yüzde 15,8 artışla 3 milyar 896,8 milyon kWh, yap-işlet-devret santrallerinden yapılan üretim yüzde 10,2 artarak 1 milyar 134,2 milyon kWh, serbest üretim şirketlerinden yapılan üretim de yüzde 18,8 artarak 7 milyar 240 milyon kWh oldu.-7 aydaki elektrik üretimi ve tüketimi

Ocak-Temmuz dönemindeki elektrik üretimi toplamı, 2011 yılının aynı dönemine göre yüzde 8,1 artarak 141 milyar 421,3 milyon kWh oldu. Söz konusu dönemde 2 milyar 920 milyon kWh dış alımla beraber tüketim sunulan enerji miktarı 144 milyar 341,2 milyon kWh'ya ulaştı. 7 ayda tüketilen elektrik miktarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 artarak 142 milyar 213,4 milyon kWh'ye çıktı.

Üretimin 44 milyar 349,4 milyon kWh'sı EÜAŞ santrallerinden, 11 milyar 354,2 milyon kWh'sı EÜAŞ'ya bağlı ortaklıklardan, 2 milyar 677,1 milyon kWh'sı işletme hakkı devri santrallerinden, 7 milyar 626 milyon kWh'sı otoprodüktörlerden, 23 milyar 921,7 milyon kWh'sı yap-işlet santrallerinden, 8 milyar 420,2 milyon kWh'sı yap-işlet-devret santrallerinden, 43 milyar 72,6 milyon kWh'sı da serbest üretim santrallerinden gerçekleştirildi.

Ocak-Temmuz döneminde 2 milyar 127,8 milyon kWh elektrik ise dış ülkelere satıldı.

AA