Advertisement

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, yabancıların taşınmaz edinimlerine yönelik yapılan düzenlemeyle 183 ülkenin vatandaşlarının, Türkiye'de taşınmaz mal, gayrimenkul, bina, ev ve arsa edinebileceğini belirtti.

Bayraktar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında, kıtalar ve kültürler arasında köprü niteliğindeki konumu nedeniyle Türkiye'nin, tarih boyunca dünya milletlerinin ilgisini üzerine çektiğini söyledi.

Ülke menfaatlerinin gereği olarak yapılan düzenlemelerle yabancı gerçek kişilerin taşınmaz ediniminde, mütekabiliyet şartının kaldırıldığına dikkati çeken Bayraktar, ''Bu çerçevede 183 ülkenin vatandaşları gerçek kişi olarak, belli kıstaslara ve ülke menfaatlerine göre, askeri alanlar, yasak alanlar, stratejik bakımdan öneme haiz alanlar hariç, ülkemizde taşınmaz mal, gayrimenkul, bina, ev ve arsa edinebileceklerdir'' dedi.

Bayraktar, mütekabiliyet ilkesinin kaldırılıp, ülke, kişi, coğrafi bölge, süre, sayı, oran, tür, nitelik, yüzölçüm ve miktar konusunda Bakanlar Kurulu'na verilen sınırlandırma, kısmen veya tamamen durdurma ve yasaklama yetkisiyle yabancıların taşınmaz ediminin kontrolünün daha seri şekilde yapılabileceğini ifade etti.

Ülke menfaatlerinin gerektirdiği durumlarda yasa değişikliği gerekmeden Bakanlar Kurulu kararıyla gerekli tedbirlerin seri şekilde alınabileceğini vurgulayan Bayraktar, yabancıların ülkede taşınmaz ediniminde, gelişmiş ülkelerle paralel ve Avrupa Birliği müktesebatına uygun hukuki düzenlemelerin de yapıldığını dile getirdi.


-Kişi başına 30 hektar

Eski düzenlemede yabancıların ancak uygulama imar planı veya mevzii imar planı içinde bu amaçlarla ayrılıp, tescil edilen taşınmazları yüzde onluk sınırlandırmayla edinebildiklerini hatırlatan Bayraktar, şöyle konuştu:

''Yeni düzenlemede edinime açık alanlar özel mülkiyetin mümkün olduğu alanlar olarak belirlenmiş olup, eski düzenlemedeki imarlı alanların yüzde 10'unu kapsayan sınırlama genişletilerek ilçe yüzölçümünün özel mülkiyete konu alanlarının yüzde 10'u şeklinde belirlenmiştir. Eski düzenlemede, yabancı uyruklu bir gerçek kişinin ülke genelinde edinebileceği taşınmazlarla bağımsız ve sürekli nitelikte sınırlı ayni hakların toplam yüzölçümü iki buçuk hektarı geçemiyordu. Yapılan yeni düzenlemeyle, yabancı gerçek kişiler ülke genelinde kişi başına 30 hektarı geçmemek kaydıyla ülkemizde dilediği sayıda mesken, iş yeri, arsa edinebileceklerdir. İş yeri ve konut sınırlaması kaldırılmıştır. Bakanlar Kurulu'na bu miktarı iki katına kadar artırma yetkisi verilmiştir.''


-Proje 2 yıl içinde onaylatılacak

Bayraktar, kanunla yabancı gerçek ve tüzel kişilerin yapısız taşınmaz edinmesi durumunda geliştirecekleri projeyi 2 yıl içinde ilgili bakanlığa onaylatması gerekeceğine dikkati çekti.

Süresi içinde proje geliştirilmeyen taşınmazlar için tasfiyenin ön görüldüğünü, amacına uygun kullanılmaması durumunda da tasfiye edilip, Hazine adına tescil edilebileceğini ifade eden Bayraktar, şöyle devam etti:

''Askeri yasak bölgeler, askeri güvenlik bölgeleri ile stratejik bölgelere ait harita ve koordinat değerleri, bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde ve bu yerlere ait değişiklik kararlarına ait harita ve koordinat değerleri değişikliklerin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde Milli Savunma Bakanlığı'nca, özel güvenlik bölgeleri ve değişiklik kararlarına ait harita ve koordinat değerleri ise İçişleri Bakanlığı'nca aynı sürede Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün bağlı olduğu bakanlığa verilmesi gerekeceğinden, bu bilgi ve belgeler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne verildikten sonra yabancıların taşınmaz edinim süreci Türk vatandaşlarının edinim süresiyle eşit hale gelecektir.''

Bayraktar, yabancı özel tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin taşınmaz edinimi noktasında ise hiçbir değişlik yapılmadığını vurguladı.


-''Edinilen mülkler Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının güvencesinde''

Bayraktar, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''Bakanlar Kurulu, yasadan yararlanacak 183 ülkeyi azaltma yetkisine sahip. İlerleyen dönemlerde bu ülkelerin vatandaşlarını listeden çıkarmak gerekirse, aldıkları mülklerle ilgili sıkıntı olur mu'' sorusu üzerine Bakan Bayraktar, edinilen mülkün müktesebat olduğunu söyledi.

Dünyanın küreselleştiğini, uluslararası hukuk kurallarının geçerli olduğunu dile getiren Bayraktar, ''Alım şartına uygun yatırım yapmamışsa, kullanmamışsa tasfiye hakkımız var. Onun dışında edinilmiş mülkler Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının, uluslararası hukukun güvencesi altındadır'' diye konuştu.

Bayraktar, ''Mütekabiliyet kanununun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana yabancılara ne kadar bedelli ve yüzölçümlü satış gerçekleşti?'' üzerine de yasa çıktıktan sonra daha önce yapılan uygulamanın da durduğunu belirtti.

Yasa çıkmadan önce satış yapılabildiğine işaret eden Bayraktar, ''Ancak yasa çıktıktan sonra Bakanlar Kurulu kararı beklendiği için 18 Mayıs'tan itibaren uygulama durmuştu. Ama zannediyorum iki gündür süratli bir uygulama başladı. Her taraftan haberler geliyor'' dedi.

Bayraktar, ''Yasada 'ülke menfaatleri' sözünün geçmesi konusunu açıklar mısınız?'' sorusu üzerine de dünyada gelişmiş, özgüveni gelişmiş ülkelerde yapılanı gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Statükoyu kaldırmaya çalıştıklarını vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:

''Ülkemizin menfaatleri tabii önemli. Zaten askeri bölgeler, askeri yasak bölgeler, özel güvenlikli bölgeler, statik öneme haiz bölgeler, bunların kayıtlarını tutuyoruz. Onun dışında da belli bir sınır var, ülke genelindeki oran var, ilçe genelindeki oran var, bunları tutuyoruz. Nihayetinde yabancı yatırımcıyı çekmek durumundayız. Bunun için böyle bir düzenleme yapıldı. İşin özü budur, yasanın gerekçesinde de açıkça belirtilmektedir.''-''Ülkemiz menfaatleri doğrultusunda gerekeni yapıyoruz''

Bayraktar, başka bir soruyu yanıtlarken de dünya ekonomisinin artık serbest piyasa düzeninde yürüdüğünü, piyasanın kendi dengesini bulduğunu söyledi.

Türkiye'de şu anda çok sağlam gayrimenkul piyasası olduğunu dile getiren Bayraktar, gerek arsa, arazilerde gerekse konut, iş yeri gibi gayrimenkullerin satışında çok sağlam bir yapı olduğunu söyledi.

Zaman zaman arz talep dengesinde farklılıklar olabileceğini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

''Şimdi biz Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu'nu çıkardık. Bu kanun da Türkiye'ye ciddi canlılık getirecek. Ekonominin, inşaat sektörünün canlanması noktasında, ara teknik elemanların gelişmesi noktasında, inşaat malzemelerinin standardizasyonu ve kalitesi noktasında Türkiye'de yeni bir canlanma olacak. Bu yasada birbirini tetikleyecek bunlar, destekleyecekler. Türkiye gerçekten artık güvenli bir ülke. Bugün İngiltere'den, Almanya'dan, İskandinav ülkelerinden, Uzakdoğu'dan, Ortadoğu'dan, birçok ülkenin vatandaşları Türkiye'de yatırım yapmak istiyor, ikamet etmek istiyor. Biz dünyadaki, ülkemizdeki gelişmelere paralel olarak bu yatırım ortamını, iklimini iyileştirmek için ülkemiz menfaatleri doğrultusunda gerekeni yapıyoruz.''

Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının da bu işte çok önemli rol alacağını belirten Bayraktar, ''Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, bütün ileri ekonomilerde kullanılan bir argüman. Gayrimenkullerin değerlendirilmesi, geliştirilmesi için önemli bir argüman. Zaten bugün serbest bölgeleri incelerseniz, bizim yaptığımız bu düzenlemenin ne kadar gerekli, doğru olduğunu daha net şekilde görürüz'' dedi.-''Vatandaş 2B yasasından memnun''

Bakan Bayraktar, ''Yabacılara mülk satışı konusunda aklınızdaki hedef nedir?'' sorusunu ''Aklımızda birtakım rakamlar olduğu çok açık. Ama bunları biraz daha netleştirmemiz lazım ki kamuoyuyla paylaşalım'' sözleriyle yanıtladı.

2B ile ilgili çalışmaların sürdüğünü, 31 Ekim'e kadar başvuruların yapılabileceğini kaydeden Bayraktar, ''Kamuoyundan çok ufak tefek sesler duyuluyor ama genel olarak vatandaş memnun. Türkiye'nin her tarafında, özellikle Antalya ve İstanbul'da yoğun 2B arazisi var. İnşallah 2B'den de iyi, vatandaşı memnun eden bir uygulama yapacağız. Vatandaş yıllardır oturduğu yerin tapusunun sahibi olacak, çocuğuna miras bırakabilecek, satarsa tasarruf edilebilecek. Türkiye'nin hayrına bir yasa. Buradan da ciddi bir kaynak bekliyoruz'' dedi.

BU HABERE YORUM YAZ
 
08 Ağustos 2012 Çarşamba, 17:55 Misafir satın ülkeyi satın....taşı topragı havayı herşeyi satın..