Advertisement

Dünya ticaret sistemi ve özellikle Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) çok taraflı ticaret müzakereleri konularında gelişmeleri izlemek amacıyla Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) bünyesinde Ticaret Çalışmaları Merkezi kuruldu.

Vakıf'tan yapılan açıklamaya göre, TEPAV bünyesinde kurulan Ticaret Çalışmaları Merkezi'nin direktörlüğüne, DTÖ nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği görevini 4 yıl yürüten Büyükelçi Bozkurt Aran getirildi.

TEPAV Direktörü Güven Sak da Merkezin kuruluşuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, son yıllarda Türk dış ticaretinin gelmiş olduğu nokta itibarıyla küresel ticarette görülen gelişmelerin ve bu alandaki en önemli uluslararası kuruluş olan DTÖ kapsamındaki ticaret müzakerelerinin yakından takibinin büyük önem taşıdığını bildirdi.

Türkiye'nin çok taraflı ticaret kurallarına yön vermesi gereken bir konuma ulaştığını belirten Sak, şunları kaydetti:

''TEPAV bünyesinde dünya ticaret sistemi ve özellikle DTÖ çok taraflı ticaret müzakereleri konularında gelişmeleri takip ederek, başta iş çevreleri ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere kamuoyunu bilgilendirmeye ve politika oluşturan çevrelere araştırmaya dayalı destek sağlamaya yönelik çalışmalar yapacak bir Ticaret Çalışmaları Merkezi kurduk.''

TEPAV Ticaret Çalışmaları Merkezi Direktörü Bozkurt Aran ise uluslararası ticaret rejiminin başat aktörü olan DTÖ ve temsil ettiği çok taraflı ticaret sistemi içindeki gelişmelerin, Ekonomi Bakanlığı dışında çoğu kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve iş dünyası, sivil toplum örgütleri, medya ve hatta akademik kuruluşlar nezdinde yeterince takip edilmediğine dikkati çekti.

Aran, Merkez olarak DTÖ'deki gelişmeleri çok yakından izleyen Çin Halk Cumhuriyeti, Brezilya, Hindistan ve Avrupa'daki benzer merkezlerle yoğun bir işbirliğine gireceklerini vurguladı.