Advertisement

Türkiye'de bu yılın Mayıs döneminde işsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puan azalarak yüzde 8,2 oldu. Bu rakam 2001 yılından bu yana görülen en düşük işsizlik rakamı. Yüzde 8,2 işsizlik, Türkiye İstatistik Kurumu'nun aylık seriye geçtiği 2005 yılından bu yana da görülen en düşük oran.

Mayıs döneminde kentsel alanlarda işsizlik oranı 2011 yılının aynı dönemine göre 1,5 puan azalarak yüzde 10,1 oldu, kırsal yerlerde ise 0,9 puan geriledi ve yüzde 4,5 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2012 Mayıs Dönemi Sonuçları''na göre, geçen yılın Mayıs döneminde 2 milyon 550 bin kişi olan işsiz sayısı, 2012'nin aynı döneminde 2 milyon 272 bin kişiye geriledi.

İstihdam ise 24 milyon 445 bin kişiden, 25 milyon 282 bin kişiye çıktı.

2011 ve 2012 Mayıs dönemleri itibariyle Türkiye genelinde mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü verileri şöyle:                                                                           2011/Mayıs             2012/Mayıs

KURUMSAL OLMAYAN NÜFUS (bin)                 72.218                       73.482

15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (bin)                53.439                       54.599

İŞGÜCÜ (bin)                                                      26.995                        27.554

İstihdam (bin)                                                      24.445                        25.282

İşsiz (bin)                                                               2.550                          2.272

İş Gücüne Katılma Oranı (yüzde)                            50,5                            50,5

İstihdam Oranı (yüzde)                                            45,7                            46,3

İşsizlik Oranı (yüzde)                                                 9,4                               8,2

Tarım Dışı İşsizlik Oranı (yüzde)                             12,0                            10,4

Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (yüzde)                       17,5                           15,9

İşgücüne Dahil Olmayanlar (bin)                         26.444                      27.044

Türkiye'de bu yılın Mayıs döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 9 oldu.

Türkiye'de işsiz sayısı 2 milyon 272 bin kişi, istihdam edilenlerin sayısı da 25 milyon 282 bin kişi olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2012 Mayıs Dönemi Sonuçları''na (Nisan-Mayıs-Haziran)'' göre, Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 264 bin kişilik artışla 73 milyon 482 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus (15 yaş ve daha yukarı yaştaki nüfus) ise 1 milyon 160 bin kişi artarak 54 milyon 599 bin kişiye ulaştı.

Mayıs döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, geçen yılın aynı dönemine göre değişim göstermedi ve yüzde 50,5 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,6 puanlık azalışla yüzde 71,4, kadınlarda ise 0,4 puanlık artışla yüzde 30,2 oldu.

İşgücünün eğitim ve yaş dağılımlarına bakıldığında, toplam işgücünün yüzde 15,9'unu 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu. Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı; erkekler için yüzde 69,3, kadınlar için yüzde 26,8 olarak hesaplandı. Yükseköğretim mezunu erkeklerde yüzde 84,8 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda yüzde 69,4 düzeyinde gerçekleşti.

-İstihdam 837 bin kişi arttı-

Bu yılın Mayıs döneminde istihdam edilenlerin sayısı, 2011 yılının aynı dönemine göre 837 bin kişi artarak, 25 milyon 282 bin kişiye yükseldi. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 90 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 747 bin kişi arttı.

Sektörel kompozisyona bakıldığında istihdam edilenlerin yüzde 25,2'si tarım, yüzde 18,8'i sanayi, yüzde 7,2'si inşaat, yüzde 48,8'i ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında inşaat sektörünün istihdam edilenler içindeki payının herhangi bir değişim göstermediği, hizmetler sektörünün payının 1,2 puan arttığı, buna karşılık tarım sektörünün payının 0,5 puan, sanayi sektörünün payının ise 0,7 puan azaldığı görüldü.

-İstihdamın yüzde 71,5'i erkek-

Mayıs dönemi itibarıyla istihdam edilenlerin yüzde 70'ini erkek nüfus oluşturdu.

İstihdam edilenlerin yüzde 58'i lise altı eğitimliler, yüzde 62,2'si ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, yüzde 23,9'u kendi hesabına veya işveren, yüzde 13,9'u ise ücretsiz aile işçileri oldu.

İstihdam edilenlerin yüzde 58,2'si 10 kişiden az çalışanı olan iş yerinde çalıştığı, yüzde 3,1'inin ek bir işinin bulunduğu, yüzde 2,4'ünün mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak bir iş aradığı tespit edildi.

Ücretli olarak çalışanların yüzde 87,3'ü sürekli bir işte çalışıyor.

-Kamu istihdamı-

Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre de 2012 yılının ikinci döneminde toplam kamu istihdamı 3 milyon 159 bin kişi oldu.

-Kayıt dışı istihdam yüzde 39,9-

Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 2,8 puanlık azalışla yüzde 39,9'a geriledi. Bu dönemde, 2011'in aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 83,1'den yüzde 83,3'e yükseldi, tarım dışı sektörlerde yüzde 28,7'den yüzde 25,3'e düştü.

-Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 15,9-

Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 278 bin kişi azalarak 2 milyon 272 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise 1,2 puanlık azalışla yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 1,5 puanlık azalışla yüzde 10,1, kırsal yerlerde ise 0,9 puanlık azalışla yüzde 4,5 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı da 2011 yılının aynı dönemine göre 1,6 puan azalarak yüzde 15,9'a geriledi. Söz konusu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 17,5 düzeyindeydi.

Mayıs dönemi itibarıyla tarım dışı işsizlik oranı da yüzde 12'den yüzde 10,4'e geriledi.

Bu dönemde işsizlerin yüzde 30,6'sı eş-dost vasıtasıyla iş aradı. İşsizlerin yüzde 89,9'u (2 milyon 42 bin kişi) daha önce bir işte çalışanlardan oluştu.

İşsizlik gerekçelerine bakıldığında ise işsizlerin yüzde 26,1'ini çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 13,9'unu işten çıkarılanlar, yüzde 21,1'ini kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 6,5'ini iş yerini kapatan/iflas edenler, yüzde 9,8'ini ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 10,9'unu öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar yüzde 11,8'ini ise diğer nedenler oluşturdu.

-325 bin kişi bu dönemde işten ayrıldı-

TÜİK verilerine göre, Mayıs 2012 döneminde 2 milyon 350 bin kişi işe yeni başladı veya iş değiştirdi. Bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 9,3 oldu. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 29,6'sı 25-34 yaş grubunda yer aldı.

Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 16,3'ü sanayi, yüzde 33,1'i hizmetler, yüzde 27,8'i inşaat sektörü, yüzde 22,8'i ise tarım sektöründe işe başladı.

Mevcut işsizlerin yüzde 14,3'ünü (325 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.

-Mevsim etkilerinden arındırılmış göstergeler-

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü göstergelerine bakıldığında Mayıs döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında bir önceki döneme göre 100 bin kişilik artış, işsiz sayısında ise 6 bin kişilik azalış gözlendi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puanlık artışla yüzde 49,8, istihdam oranı da 0,1 puanlık azalışla yüzde 45,3 oldu. İşsizlik oranı ise herhangi bir değişim göstermedi ve yüzde 9 seviyesinde gerçekleşti.

-İşgücü anketleri nasıl açıklanıyor--

2005 yılından itibaren Hanehalkı İşgücü Anketinin tahminleri, hareketli üçer aylık dönem ortalamaları esas alınmak kaydıyla aylık olarak yayınlanıyor. Bu seride ilgili üç aylık dönemin ağırlıkları, dönem ortası aya ilişkin nüfus projeksiyonları esas alınarak hesaplanırken, ifade kolaylığı açısından tahminler de dönem ortası ay adıyla ifade ediliyor.

2010 yılından itibaren temel işgücü göstergeleri, mevsim etkilerinden arındırılarak da yayımlanıyor.

-TABLO-

TÜİK verilerine göre, 2005-2012 döneminde aylar itibariyle işsizlik oranları şöyle:AYLAR                      2005   2006   2007   2008   2009   2010    2011    2012

-----

Ocak                         11,8     12,1   11,3     11,6     15,5     14,5       11,9     10,2

Şubat                        11,9     12,2    11,7     11,9     16,1     14,4       11,5     10,4

Mart                          11,2     11,3    10,7     11,0     15,8     13,7       10,8       9,9

Nisan                        10,4     10,3    10,1        9,9      14,9   12,0         9,9        9,0

Mayıs                          9,6        9,2      9,2        9,2     13,6    11,0         9,4        8,2

Haziran                       9,6         9,2      9,2       9,4     13,0     10,5        9,2

Temmuz                      9,6         9,3     9,3        9,9     12,8     10,6        9,1

Ağustos                      9,9         9,6     9,7      10,2     13,4     11,4        9,2

Eylül                          10,1         9,5     9,9      10,7     13,4     11,3        8,8

Ekim                          10,4         9,6   10,2      11,2     13,0     11,2        9,1

Kasım                        11,0       10,0   10,5      12,6     13,1     11,0        9,1

Aralık                         11,5      10,9    10,9       14,0   13,5      11,4       9,8YILLIK                       10,6      10,2    10,3       11,0    14,0      11,9       9,8

BU HABERE YORUM YAZ
 
16 Ağustos 2012 Perşembe, 19:08 Misafir haber sevindirici ülkemiz adına.fakat madalyonun bir diger yüzünede bakmak gerekir..asgari ücretlerede bir düzenleme gelse 701 tl maas ile 500 550 tl.ev kirası evin gecimi okul masrafı ulasım elekt.su.tel derken 3000 tl yin yetmedigi günümüz sartlarında birazda yasam standartımızıda ölcerek yapılsa bu degerlendirmeler evet isli denilenlerin cogu asgari ücretli ve esnaf kesimi esnaflarında icinde bulundugu durum bagkur ve maliye borclarından belli.avm ve büyük isletmelerle rekabet gücü kalmayan esnaf günü 20 50 arası karla kapatsa iyi.