Advertisement

Alınacak tedbirlere rağmen personel ihtiyacının sürmesi halinde aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarından nöbet hizmetlerinde yararlanılabilecek.

Bir süre önce aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına nöbet öngören yasanın uygulamasına yönelik düzenlemeye giden Sağlık Bakanlığı, illerdeki farklı uygulamalar üzerine, bu personelden hangi durumlarda nöbet hizmetlerinde yararlanılabileceğine açıklık getirdi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun, illere gönderdiği genelgede, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu çerçevesinde hizmet veren aile hekimleri ile aile sağlığı elemanlarına, yapılan yasal düzenlemeyle ''İhtiyaç ve zaruret hasıl olduğunda haftalık çalışma süresi ve mesai saati dışında'' nöbet yükümlülüğü getirildiğine dikkati çekti.

Bu yükümlülüğün yerine getirilmesiyle ilgili esaslar daha önce bir genelgeyle duyurulmasına rağmen, illerde farklı uygulamaların devam ettiğini bildiren Tosun'un illere gönderdiği genelgeye göre, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına nöbet yazılmadan önce şu yol izlenecek:

-Nöbetler, başhekim yardımcıları ve bütün uzman hekimler dahil, sağlık kurumunda görevli tüm hekimler ve yardımcı sağlık personelinin dahil edildiği havuzdan hazırlanacak nöbet listeleri doğrultusunda yürütülecek.

-Hizmetin, sağlık kurumunun kendi personeliyle sürdürülememesi durumunda öncelikle ildeki diğer sağlık kurumlarından görevlendirme yapılacak.

-Buna rağmen, nöbet için ilave sağlık personeline ihtiyaç duyulması halinde, il halk sağlığı müdürlükleriyle koordine edilmek suretiyle aile hekimliği hizmetlerinde aksamaya meydan verilmeden aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarından da nöbet hizmetlerinde yararlanılabilecek.-Aile hekimleri harcamalarını ödeyecek

Büyük bölümü kamu kurumlarından kiralanan binalarda çalışan aile hekimleri, kira, elektrik, su, telefon, internet ve doğalgaz gibi giderlerini karşılayacak ve aboneliklerini kendi adlarına yenileyecek.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Mustafa Aksoy'un yayınladığı genelgeye göre, binalarını başka sağlık birimleriyle ortak kullanan aile hekimleri, elektrik, su, telefon, internet ve doğalgaz gibi aboneliklerini ayıracak. Bu mümkün değilse bu giderler, kullanım alanı ve zamanı gibi faktörler dikkate alınarak aile hekimlerinden tahsil edilecek. Zamanında yapılmayan ödemeler için gecikme zammı alınacak.

Geçmiş dönemlere ilişkin ödenmeyen giderler ve kiralarla ilgili de işlem başlatılacak.

AA