Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 16 Ağustos Para Politikası Kurulu toplantı raporunu yayımladı, raporda "İç piyasa satışları, güven endeksleri ve imalat sanayi yatırım eğilimi verileri üçüncü çeyrekte iktisadi faaliyetteki toparlanmanın öngörülenden daha zayıf olabileceğine işaret etmektedir" vurgusu yapıldı.

Kurulun, 16 Ağustos tarihli toplantı özetinde yer alan enflasyon gelişmeleri başlıklı bölümde, temmuz ayında tüketici fiyatları yüzde 0,23 oranında azalırken, yıllık enflasyonun yüzde 9,07'ye yükseldiği, bu yükselişin büyük ölçüde işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığı ve bu dönemde, temel mal fiyatlarının ana eğilimi maliyet yönlü baskıların hafiflemesiyle aşağı yönlü seyrini sürdürürken hizmet fiyatlarının ılımlı seyrini koruduğu belirtildi.

Toplantı özetine göre, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yıllık enflasyon yüzde 9,06'ya yükselirken, bu yükselişte, taze meyve-sebze fiyatlarındaki düşük baza ek olarak, mevsimsellikten arındırılmış işlenmemiş gıda fiyatlarının artması belirleyici oldu.

İşlenmiş gıda fiyatları temelde ekmek ve tahıllar fiyatlarına bağlı olarak artış gösterirken grup yıllık enflasyonu temmuz ayında geriledi. Başta buğday olmak üzere uluslararası tarım fiyatlarında son dönemde gözlenen yükseliş yılın geri kalan döneminde işlenmiş gıda fiyatlarına dair yukarı yönlü bir risk oluşturuyor.

Enerji fiyatları son iki ayın ardından temmuz ayında da geriledi, ancak son dönemde artış eğiliminde olan uluslararası petrol fiyatlarının etkisiyle enerji fiyatlarının ağustos ayında tekrar yükseliş kaydettiği gözlendi.

Hizmet grubunda yıllık enflasyon son iki aydaki seviyesini temmuz ayında da korudu. Bu dönemde yıllık enflasyon ulaştırma hizmetlerinde yükselirken, lokanta ve oteller hizmetlerinde sınırlı bir oranda geriledi. Mevsimsellikten arındırılmış fiyat ve yayılım verilerindeki görünüm, bu dönemde hizmet enflasyonunun ana eğiliminde sınırlı bir yavaşlamaya işaret ediyor.

Temel mal grubunda yıllık enflasyon sınırlı bir oranda artarak yüzde 8,11'e yükseldi. Dayanıklı tüketim mallarında yıllık enflasyon gerileme eğilimini korurken, bu dönemde diğer temel mal kalemlerinin yıllık enflasyonunda artış kaydedildi. Ancak, mevsimsellikten arındırılmış veriler temel mal grubu enflasyonunun ana eğilimindeki yavaşlamanın sürdüğüne işaret ediyor.

Bunun yanında, bu dönemde yayılım endekslerinin tamamında aşağı yönlü hareket gözleniyor. Bu görünüm çerçevesinde, temel enflasyon göstergelerinin ana eğilimindeki aşağı yönlü seyir korunuyor.-Enflasyonu etkileyen unsurlar-Toplantı özetine göre, 2012 yılı ikinci çeyreğine ilişkin göstergeler yurt içi talebin ve iktisadi faaliyetin ılımlı bir artış sergilediğine işaret ediyor. Bu dönemde iç piyasaya yapılan otomobil ve ticari araç satışları bir önceki döneme göre artarken krediler ılımlı bir büyüme gösteriyor.

Sanayi üretim endeksi ise, haziran ayındaki gerilemeye rağmen, nisan ve mayıs döneminde görülen artışların etkisiyle dönemlik bazda bir önceki çeyreğin üzerinde gerçekleşiyor.

Yakın dönem verileri yılın üçüncü çeyreğinde iktisadi faaliyetin ılımlı büyüme eğilimini koruduğunu gösteriyor. İmalat sanayi firmalarının gelecek üç aya ilişkin sipariş beklentileri temmuz ayında sınırlı bir artış sergilerken kapasite kullanım oranında Mart ayından itibaren süregelen düşüş eğiliminin durduğu gözleniyor.

Öte yandan, iç piyasa satışları, güven endeksleri ve imalat sanayi yatırım eğilimi verileri üçüncü çeyrekte iktisadi faaliyetteki toparlanmanın öngörülenden daha zayıf olabileceğine işaret ediyor.

Küresel ekonomideki sorunlara rağmen, altın hariç ihracatın 2011 yılının ikinci yarısından bu yana güçlü bir artış eğilimi sergilediği dikkati çekiyor. Kurul, bu durumun iç ve dış talep arasındaki dengelenmeye yönelik politikaların birikimli etkilerine ve dış piyasalardaki pazar ve ürün çeşitlendirmesine atfedilebileceğini belirtiyor. Öte yandan kredi büyümesindeki yavaşlama ve göreli fiyat hareketlerine bağlı olarak ithalat yıllık bazda geriliyor. Bu doğrultuda, 12 aylık birikimli cari açık kademeli olarak azalmaya devam ediyor.

İktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma tarım dışı istihdama da yansıyor. Mayıs döneminde istihdamdaki artışa rağmen, işgücüne katılım oranındaki yükselişin de etkisiyle tarım dışı işsizlik oranı yatay seyrediyor. Son aylarda artış eğilimi sergileyen sanayi istihdamı mayıs döneminde sınırlı bir oranda geriledi.

Öte yandan, inşaat ve hizmet sektörlerinin etkisiyle tarım dışı istihdam arttı. Sanayi istihdamına ilişkin öncü göstergeler kısa vadede bir miktar yavaşlama gösterse de açık iş verileri olumsuz bir görünüme işaret etmiyor.

Bununla birlikte, küresel ekonomiye dair süregelen aşağı yönlü riskler, gelecek dönemde yatırım ve istihdam artışını sınırlayabilecek bir unsur olarak önemini koruyor.

Devam edecek...