Advertisement

Reel kesim güven endeksi ağustos ayında bir önceki aya göre 2,8 puan azalarak 104,5 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı.

Buna göre, anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde gelecek üç aydaki üretim hacmi, son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki toplam istihdam endeksi azalış yönünde etkilerken, mevcut mamul mal stok miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak, 101,9 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası Reel Kesim Güven Endeksi verilerinin, alt kalemleri itibarıyla Temmuz ve Ağustos 2012 değerleri şöyle:


Reel Kesim Güven Endeksi 2012 Temmuz2012 AğustosReel Kesim Güven Endeksi 107,3104,5 Toplam sipariş miktarı 88,884,4 Mamul mal stok miktarı (mevcut durum)(*) 95,697,1 Üretim hacmi (gelecek 3 ay) 116,7115,4 Toplam istihdam (gelecek 3 ay) 109,8108,2 Toplam sipariş miktarı (son 3 ay) 113,3106,7 İhracat sipariş miktarı (gelecek 3 ay) 116,8114,9 Sabit sermaye yatırım harcaması 114,0110,6 Genel gidişat 103,298,6


(*) Mamul mal stok miktarı yayılma endeksi oluşturulurken ters kodlanıyor. Yayılma endeksinin artışı stok azalışına, azalışı stok artışına işaret ediyor.