Advertisement

Ağustos ayında, Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 5, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,3 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,5 bir önceki aya göre azaldı.

İnşaat, perakende ticaret ve hizmet sektörlerine yönelik düzenlediği, ''Aylık İşyeri Eğilim Anketi'' ile bu sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerin mevcut iş durumları ve gelecek 3 aya ilişkin beklentilerini ölçen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu anketlerin sonuçlarından yararlanarak her sektöre ilişkin hesapladığı Sektörel Güven Endeksleri'nin Ağustos ayına ilişkin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Ağustos ayında bir önceki aya göre, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 5, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,3 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,5 oranında azaldı.

2012 yılı Temmuz ayında 113,9 olan hizmet sektörü güven endeksi 108,2, 109,3 olan perakende ticaret sektörü güven endeksi 109, 89,9 olan inşaat sektörü güven endeksi de 86,8 değerine düştü.

Hizmet sektörü güven endeksindeki düşüş, son üç aylık dönemde iş durumu ve son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep değerlendirmelerinin kötüleşmesinden, perakende ticaret sektörü güven endeksindeki düşüş, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar değerlendirmelerinin kötüleşmesinden, inşaat sektörü güven endeksindeki düşüş ise, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi değerlendirmelerinin kötüleşmesinden kaynaklandı.

Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alıyor. Endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.