Advertisement

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kıymetli maden Borsalarında işlem gören veya standartları ve nitelikleri Hazine Müsteşarlığı veya İstanbul Altın Borsası tarafından belirlenen ya da bu standartlara ve niteliklere uygunluğu bakımından, üretildikleri rafineriler itibarıyla kabul edilebilirlikleri İstanbul Altın Borsası'nca teyit edilen altının alım-satımının bankaların yapabileceği işlemlerden olduğunu bildirdi.

BDDK'dan yapılan açıklamada, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun ilgili maddesinde, bankaların Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nca uygun görülecek kıymetli madenlerin alım ve satımı hariç olmak üzere, ticaret amacıyla emtianın alım ve satımı ile uğraşamayacaklarının hüküm altına alındığı anımsatıldı.

Söz konusu maddeye dayanılarak hazırlanan ve 1 Kasım 2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına ve Alacaklarından Dolayı Edindikleri Emtia ve Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte, ''Bankalar, Kıymetli Madenler Borsalarında işlem gören veya standartları ve nitelikleri Hazine Müsteşarlığı veyaİstanbul Altın Borsası tarafından belirlenen ya da bu standartlara ve niteliklere uygunluğu bakımından, üretildikleri rafineriler itibarıyla kabul edilebilirlikleri İstanbul Altın Borsasınca teyit edilen altın, gümüş ve platinin alım ve satımı ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarında işlem gören ve standart ve nitelikleri yetkili merciler tarafından belirlenen altın, gümüş ve platini esas alan sözleşmelerin alım ve satımını yapabilirler'' şeklinde hüküm bulunduğu hatırlatıldı.

Buradan hareketle kıymetli maden borsalarında işlem gören veya standartları ve nitelikleri Hazine Müsteşarlığı veya İstanbul Altın Borsası tarafından belirlenen ya da bu standartlara ve niteliklere uygunluğu bakımından, üretildikleri rafineriler itibarıyla kabul edilebilirlikleri İstanbul Altın Borsasınca teyit edilen altının alım-satımının bankaların yapabileceği işlemlerden olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Son zamanlarda Kuruma yapılan başvurularda TBMM'nin ilgili kararı ile standartları ve nitelikleri belirlenen ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılan 22 ayar Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarının yürürlükteki hükümler çerçevesinde alım satımının yapılıp yapılamayacağı hususunda tereddüt yaşandığından bahisle, konu hakkında Kurumumuzun görüşleri sorulmuştur.

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 'Kurumun görev ve yetkileri' başlıklı 93. maddesinde; Kurumumuzun, iç düzenlemeleri dışındaki düzenleyici işlemlerini yürürlüğe koymadan önce ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü alacağı ve Kurumumuzun hazırlayacağı ikincil düzenleme taslaklarının en az 7 gün süreyle Kurumumuzun internet sayfası başta olmak üzere uygun vasıtalarla kamuoyunun bilgisine sunulacağı hüküm altına alınmıştır. Daha fazla altının kayıtlı ekonomiye kazandırılmasına da katkı sağlayacağı görüşünden hareketle bu hüküm uyarınca önce konu hakkında Hazine Müsteşarlığı'nın görüşlerinin alınması yoluna gidilmiştir. Olumlu görüş doğrultusunda hazırlanan ve yukarıda verilen madde hükmünde de değişiklik yapılmasını öngören taslak düzenleme, Kurumumuz internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.''

Anılan taslak düzenlemede yer alan ''Cumhuriyet altın sikkeleri ile ziynet altınlarının'' şeklindeki değişiklik öngören ifadenin kapsamının ise TBMM'nin 8 Ağustos 1951 tarihli ve 1738 sayılı kararında tanımlanan Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınları tanımlarının içeriği ile sınırlı olduğu belirtilen açıklamada, dolayısıyla karar dışındaki ziynet altınlarının alım ve satımına izin verilmesinin söz konusu olmadığı bildirildi.

Açıklamada, Kurumun internet sayfası aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunulan ve kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışıldığı görülen henüz taslak aşamasındaki değişikliğe ilişkin, ilgili tarafların Kuruma ileteceği görüşlerin düzenleme değişikliğinde dikkate alınabileceği de kaydedildi.

BU HABERE YORUM YAZ
 
30 Ağustos 2012 Perşembe, 01:00 Misafir kuyumculara aldırmayın, serbest piyasa serbest rekabet. kimse zorla kuyumcuya gitme bankaya git demiyor. bakkal gibi kuyumcu açanlar şimdi rekabeti görünce bağırmasınlar. bir finans aracı olan altın neden bankadan alınıp satılmayacakmış.