Advertisement

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 yılı Ağustos ayında Tüketici Fiyatları Endeksinin (TÜFE) yüzde 0,56 oranında, Üretici Fiyatları Endeksinin (ÜFE) ise yüzde 0,26 arttığını açıkladı. Bloomberg'in anketine göre, TÜFE'nin Ağustos ayında sıfır çıkması bekleniyordu.

TÜİK'in 2003 baz yıllı verilerine göre, Ağustos ayında TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,88, ÜFE ise yüzde 4,56 artış gösterdi. Bloomberg'in anketine göre, TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 8.30 artış göstermesi bekleniyordu.

12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 9,29, üretici fiyatlarında ise yüzde 9,33 düzeyinde gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 1,59 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. Ağustos'ta endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,46, konutta yüzde 0,68, ev eşyasında yüzde 0,71, eğlence ve kültürde yüzde 0,61, eğitimde yüzde 0,95, lokanta ve otellerde yüzde 0,62, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,49 fiyat artışı gerçekleşirken, giyim ve ayakkabı fiyatlarında yüzde 4,60, sağlık fiyatlarında yüzde 0,25, haberleşme fiyatlarında da yüzde 0,14 gerileme oldu.

Ağustos'ta endekste kapsanan 444 maddeden; 83 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 242 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 119 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

-ÜFE-

2012 yılı Ağustos ayında ÜFE aylık bazda yüzde 0,26 artarken, 8 ayda yüzde 0,30 düşüş meydana geldi. Yıllık bazda ÜFE artışı yüzde 4,56 ve 12 aylık ortalamaya göre de yüzde 9,33 artış gerçekleşti.

Tarım sektörü endeksinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,25 düşüş, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,43 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 5,67 artış görüldü. Sanayi sektörü endeksinde ise bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,29 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 10,11 artış kaydedildi.

ÜFE'de Ağustos ayında endekste yer alan 791 maddeden; 169 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 275 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 347 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

-Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri-

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ''çekirdek enflasyon'' yerine açıklanan TÜFE göstergeleri, Ağustos'ta aylık bazda mevsimlik ürünler hariç yüzde 0,79 arttı.

Fiyatlar, işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 0,28, enerji hariç yüzde 0,26, enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç yüzde 0,27, enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç ve fiyatı yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç yüzde 0,30 arttı. TÜFE, işlenmemiş gıda ürünleri hariç, enerji hariç yüzde 0,12, enerji hariç, alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç, fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç ve işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 0,14, işlenmemiş gıda ürünleri hariç, enerji hariç ve alkollü içkiler, tütün ürünleri ile altın hariç yüzde 0,14, enerji hariç, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç yüzde 0,28 geriledi.

-TABLO-

TÜİK'in açıkladığı üretici fiyatları ve tüketici fiyatları endeksine göre aylık ve yıllık enflasyon rakamları şöyle:AYLIK ENFLASYON

TÜFE


Aylar          2007  2008     2009     2010    2011   2012    2007   2008  2009    2010     2011 2012


Ocak        -0,05    0,42     0,23      0,58     2,36    0,38    1,00   0,80    0,29    1,85     0,41   0,56

Şubat        0,95    2,56     1,17      1,66     1,72   -0,09    0,43   1,29   -0,34    1,45     0,73   0,56

Mart          0,97    3,17     0,29      1,94     1,22    0,36    0,92    0,96    1,10    0,58     0,42   0,41

Nisan         0,80    4,50     0,65      2,35     0,61   0,08     1,21    1,68    0,02    0,60     0,87  1,52

Mayıs         0,39    2,12    -0,05      -1,15   0,15    0,53    0,50    1,49    0,64   -0,36     2,42 -0,21

Haziran     -0,11    0,32      0,94    -0,50     0,01  -1,49   -0,24  -0,36     0,11   -0,56   -1,43 -0,90

Temmuz     0,06    1,25     -0,71   -0,16    -0,03   -0,31  -0,73   0,58     0,25    -0,48   -0,41 -0,23

Ağustos      0,85   -2,34     0,42     1,15      1,76    0,26    0,02  -0,24   -0,30    0,40     0,73   0,56

Eylül           1,02   -0,90     0,62     0,51      1,55    1,03    0,45   0,39    1,23    0,75
 
Ekim         -0,13    0,57      0,28     1,21     1,60     1,81    2,60   2,41    1,83    3,27

Kasım        0,89    -0,03     1,29    -0,31     0,65     1,95    0,83   1,27    0,03    1,73

Aralık         0,15    -3,54     0,66     1,31     1,00     0,22   -0,41   0,53   -0,30    0,58YILLIK ENFLASYON

TÜFEAylar         2007 2008    2009    2010   2011      2012    2007    2008  2009   2010     2011  2012Ocak       9,37     6,44   7,90     6,30    10,80    11,13     9,93    8,17    9,50     8,19    4,90   10,61

Şubat    10,13     8,15    6,43     6,82   10,87      9,15    10,16   9,10     7,73   10,13    4,16  10,43

Mart      10,92   10,50     3,46    8,58   10,08      8,22    10,86     9,15   7,89     9,56    3,99  10,43

Nisan      9,68    14,56   -0,35   10,42    8,21      7,65    10,72     9,66   6,13   10,19     4,26 11,14

Mayıs      7,14    16,53   -2,46    9,21     9,63      8,06     9,23    10,74    5,24    9,10    7,17   8,28

Haziran    2,89   17,03    -1,86    7,64   10,19      6,44     8,60    10,61   5,73    8,37    6,24   8,87

Temmuz  2,08   18,41    -3,75    8,24   10,34      6,13     6,90    12,06   5,39    7,58    6,31    9,07

Ağustos   3,72   14,67     -1,04   9,03   11,00       4,56    7,39    11,77   5,33     8,33   6,65    8,88

Eylül        5,02   12,49     0,47     8,91   12,15      7,12   11,13     5,27   9,24     6,15

Ekim       4,41   13,29      0,19    9,92    12,58      7,70   11,99     5,08   8,62     7,66

Kasım     5,65   12,25      1,51    8,17    13,67      8,40    10,76    5,53   7,29     9,48

Aralık      5,94     8,11     5,93    8,87    13,33       8,39   10,06    6,53   6,40    10,45

Ağustos ayı itibariyle yıllık fiyatlar, geçen yılın aynı ayına göre tarım sektöründe yüzde 11,43, sanayi sektöründe yüzde 3,29 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003 baz yıllı ÜFE sonuçlarına göre, fiyatlar Ağustos ayında ÜFE'de aylık bazda 0,26, yıllık bazda da yüzde 4,56 artış gösterdi.

Tarım sektöründe Ağustos ayında fiyatlarda aylık yüzde 0,75 azalış, yıllık yüzde 11,43 artış görüldü.

Tarım sektörünün alt kalemleri incelendiğinde Ağustos'ta tarım, avcılık, ormancılıkta fiyatlar önceki aya göre yüzde 0,90 azalırken, balıkçılıkta yüzde 3,64 arttı. Yıllık bazda ise tarım, avcılık, ormancılıkta yüzde 11,26, balıkçılıkta yüzde 22,25 artış görüldü.

-Sanayi sektörü-

Sanayi sektöründe ise Ağustos ayında bir önceki aya göre fiyatlar yüzde 0,46, yıllık bazda ise yüzde 3,29 arttı. Sanayi sektöründe 12 aylık ortalamalara göre yüzde 10,11'lik fiyat artışı gerçekleşti.

Sanayinin alt sektörlerinden madencilik ve taş ocakçılığında geçen ay fiyatlarda bir önceki aya göre yüzde 1,78, imalat sanayisinde yüzde 0,38, elektrik, gaz ve su sektöründe ise yüzde 0,64 artış görüldü.

Bu sektörlerde yıllık artış da imalat sanayinde yüzde 2,82, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 8,34, elektrik, gaz ve suda ise yüzde 6,10 olarak gerçekleşti.

İmalat sanayinin alt sektörlerine bakıldığında da en fazla fiyat artışı bir önceki aya göre 6,62 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünlerinde, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 17,13 ile tütün ürünleri imalatında görüldü.

TÜİK rakamlarına göre sektörler ve alt sektörler itibarıyla Ağustos'taki ÜFE ve TÜFE'deki aylık ve yıllık artış oranları şöyle:Sektörler/Alt gruplar        Aylık (yüzde)      Yıllık (yüzde)


Üretici fiyatları

Genel                                   0,26                  4,56

Tarım                                 -0,75                 11,43

Tarım, avcılık, ormancılık      -0,90                  11,26

Balıkçılık                              3,64                  22,25

Sanayi                                 0,46                   3,29

Madencilik ve taş ocakçılığı     1,78                   8,34

İmalat Sanayi                       0,38                   2,82

Elektrik, gaz ve su                 0,64                   6,10


Tüketici fiyatları

Türkiye                                 0,56                  8,88

Gıda ve alkolsüz içecekler       1,46                  9,14

Alkollü içecekler ve tütün        0,00                 18,67

Giyim ve ayakkabı                -4,60                  7,24

Konut                                   0,68                11,84

Ev eşyası                               0,71                 8,88

Sağlık                                  -0,25                 1,80

Ulaştırma                              1,59                  5,23

Haberleşme                          -0,14                 3,64

Eğlence ve Kültür                    0,61                  5,00

Eğitim                                   0,95                  7,82

Lokanta ve oteller                  0,62                  9,34

Çeşitli mal ve hizmetler          0,49                  9,34

Türkiye'de Ağustos ayı itibarıyla yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge yüzde 9,62 ile Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir bölgesi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003 baz yılı tüketici fiyatları endekslerine göre, Ağustos ayında yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 8,88 arttı.

Yıllık bazda en yüksek artışın gözlendiği bölgeler yüzde 9,62 ile ''Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir'', yüzde 9,52 ile ''İstanbul'', yüzde 9,43 ile ''Samsun, Tokat, Çorum, Amasya'' bölgeleri oldu. En düşük artış ise yüzde 7,69 ile ''Aydın, Denizli, Muğla'' bölgesinde gerçekleşti.

Ankara'da yıllık bazda TÜFE artışı yüzde 8,26, İzmir'de yüzde 8,98 oldu.

Aylık ve yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı ve düştüğü bölgeler şöyle:


(YÜZDE)
                                                                             AYLIK               YILLIKTÜRKİYE                                                                  0,56                  8,88

(İstanbul)                                                                0,50                  9,52

(Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)                                       0,14                  9,28

(Balıkesir, Çanakkale)                                               0,85                  9,13

(İzmir)                                                                     0,43                  8,98

(Aydın, Denizli, Muğla)                                                0,96                 7,69

(Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak)                                   1,07                 8,88

(Bursa, Eskişehir, Bilecik)                                            0,37                 8,68

(Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)                        0,73                  8,87

(Ankara)                                                                   0,21                  8,26

(Konya, Karaman)                                                      0,82                  9,08

(Antalya, Isparta, Burdur)                                            0,49                  7,95

(Adana, Mersin)                                                         1,03                  9,36

(Hatay, K.Maraş, Osmaniye)                                        0,33                  8,29

(Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir)                0,94                  9,62

(Kayseri, Sivas, Yozgat)                                              0,89                  8,42

(Zonguldak, Karabük, Bartın)                                       0,84                  8,34

(Kastamonu, Çankırı, Sinop)                                        0,81                  8,67

(Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)                                1,06                  9,43

(Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)         0,39                  8,51

(Erzurum, Erzincan, Bayburt)                                         0,88                  9,05

(Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)                                           0,43                  9,36

(Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)                                   0,34                  8,78

(Van, Muş, Bitlis, Hakkari)                                            0,23                  8,43

(Gaziantep, Adıyaman, Kilis)                                        0,72                   8,30

(Şanlıurfa, Diyarbakır)                                                 0,59                   9,07

(Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)                                     0,39                   7,76