Advertisement

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi'nin (BAŞKENTGAZ) yüzde 100 oranındaki kamu hissesinin ''blok satış'' yöntemiyle özelleştirilmesi için ilana çıktı. Şirket için son teklif verme tarihi 17 Aralık 2012 olarak belirlendi.

ÖİB'nin resmi web sitesinde yayımlanan ihale alınına göre, geçici teminatı 50 milyon dolar olarak belirlenen ihalede 700 bin adet hisse satışa sunulacak.

Son teklif verme tarihi 17 Aralık 2012 olarak belirlenen ihaleye için şartname 20 bin lira karşılığında İdare'den temin edilebilecek. İhalede, gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları teklif verebilecekler.

İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İhale komisyonu tarafından gerikli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.-Yüzde 100'ü için ilk ihale yapılacak

BAŞKENTGAZ hisselerinin özelleştirilmesi için daha önce kamuya ait yüzde 80 ve Ankara Büyükşehir Belediyesine ait yüzde 20 hisseler için ayrı ayrı ihaleler düzenlenmiş, fakat tüm ihaleler başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Geçtiğimiz Temmuz ayında TBMM'de yasalaşan Torba Teklif ile şirketin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait yüzde 20 oranındaki hissesi, özelleştirme kapsam ve programına alınarak yüzde 80 oranındaki hissenin satışıyla birlikte özelleştirilmesine karar verilmişti.


-BAŞKENTGAZ

2011 yılını 46,6 milyon liralık karla kapatan Başkent Doğalgaz, Türkiye'nin ikinci büyük doğalgaz dağıtım şirketi. Başkent Doğalgaz, 8 bin 625 kilometrenin üzerinde dağıtım şebekesine, bin 100'e yakın basınç düşürme ve ölçüm istasyonuna, esnek ring sistemi ile düşük basınçlı güvenli dağıtım özelliğine sahip. Şirketin, 2037 yılına kadar geçerli dağıtım lisansı bulunuyor.

Abone sayısı 1 milyon 339 bin 176 olan şirketin tarifeleri, 2017 yılı sonuna kadar dolar bazında sabitlenmiş durumda. Başkentgaz, 2011 yıl sonu itibariyle yaklaşık 2,3 milyar metreküp doğalgaz satışı gerçekleştirdi.

Belediyeye ait yüzde 20'lik hissenin ihalesi de belediye tarafından eş zamanlı gerçekleştirilecek ve böylece yatırımcılar yüzde 100 hisseye sahip olabilecek.

BAŞKENTGAZ'ın özelleştirilmesi sonucunda elde edilecek gelirlerden, 5669 sayılı Kanun çerçevesinde öncelikle özelleştirme giderleri düşüldükten sonra, kalan gelirden öncelikle EGO Genel Müdürlüğü'nün, Hazine ve BOTAŞ'a olan borçları ödenecek.