Advertisement

Japonya Kabine Kurulu, 2030'lu yıllarda nükleer enerji kullanımına son verilmesini resmen talep etti.

Kurul, yenilenebilir enerji kaynaklarına bağlı olmanın fosil yakıtların kullanımına göre daha sürdürülebilir ve güvenli olduğunu da kaydetti.

Kabine Kurulu'nun, Japonya'da geçen yıl meydana gelen Fukuşima nükleer felaketinin ardından Tokyo yönetiminin ülkedeki enerji politikalarını gözden geçirme çalışmaları kapsamında aldığı kararın resmileşmesi için tüm Kabine tarafından da onaylanması gerekiyor.

Kurul'un önerdiği yeni enerji politikası, onyıllardır nükleer enerjiyi savunan Japonya'nın enerji politikalarında büyük değişimi gösteriyor.

Fukuşima nükleer felaketinden önce enerji ihtiyacının üçte birini nükleer enerjiden karşılayan doğal enerji kaynağı yoksunu Japonya, 2030 yılına kadar bu oranı yüzde 50'ye çıkartmayı planlıyordu.