Advertisement

Bütçe, Ocak-Ağustos döneminde 8 milyar 520 milyon lira açık verdi.

Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Temmuz-Ağustos ayları bütçe sonuçlarına göre, Merkezi Yönetim bütçesi, geçen yıl Ocak-Ağustos döneminde 2 milyar 105 milyon lira fazla verirken, bu yılın aynı döneminde 8 milyar 520 milyon lira açık verdi.

Ocak-Ağustos döneminde faiz dışı fazla 27 milyar 744 milyon lira olarak gerçekleşti. Geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde bütçe 196 milyar 937 milyon lira olan bütçe gelirleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 16,3 artarak 229 milyar 5 milyon liraya ulaştı.

2011 yılı Ocak-Ağustos döneminde faiz hariç bütçe gelirleri 165 milyar 195 milyon lira olarak gerçekleşirken, 2012 yılının aynı döneminde yüzde 16,7 oranında artarak 192 milyar 741 milyon lira oldu.

Diğer taraftan, 2012 yılı Ocak-Ağustos döneminde faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 oranında artarak 36 milyar 264 milyon lira olarak gerçekleşti. 2011 yılı Ocak-Ağustos döneminde 199 milyar 42 milyon lira olan bütçe gelirleri, 2012 yılının aynı döneminde yüzde 10,8 oranında artarak 220 milyar 484 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 7,5 oranında artarak 182 milyar 177 milyon liraya çıktı.

-Bütçe giderleri

2012 yılı Ocak-Ağustos döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 229 milyar 5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Personel giderleri, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 artarak 58 milyar 359 milyon lira oldu.

Ocak-Ağustos döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 oranında artarak 9 milyar 698 milyon lira oldu. Netice itibarıyla personel giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumları devlet primi için yapılan toplam harcamalar, Ocak-Ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 10,5 milyar lira artış gösterdi.

2012 yılı Ocak-Ağustos döneminde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 oranında azalarak 17 milyar 851 milyon lira olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,9 oranında artarak 86 milyar 795 milyon liraya ulaştı.

Ocak-Ağustos döneminde sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,6 oranında artışla 44 milyar 877 milyon lira transfer yapıldı. Bir başka deyişle sosyal güvenlik kurumuna yapılan ödemeler bir önceki yılın aynı dönemine göre 8,9 milyar lira arttı. Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 3 milyar 540 milyon lira oldu.

2012 yılı Ocak-Ağustos döneminde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 6 milyar 640 milyon lira olarak gerçekleşti. Mahalli idare payları ise Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 oranında artarak 17 milyar 682 milyon liraya yükseldi.

Ocak-Ağustos döneminde 12 milyar 596 milyon lira sermaye gideri, 2 milyar 197 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri söz konusu dönemde 5 milyar 244 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 oranında artarak 36 milyar 264 milyon lira oldu.

-Bütçe gelirleri

2011 yılı Ocak-Ağustos döneminde 199 milyar 42 milyon lira olan bütçe gelirleri bu yılın aynı döneminde yüzde 10,8 oranında artarak 220 milyar 484 milyon liraya ulaştı.

Ocak-Ağustos dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 oranında artarak 182 milyar 177 milyon lira oldu. Aynı dönemde tüketici fiyat endeksinin yüzde 9,7 arttığı göz önünde bulundurulunca vergi tahsilatındaki artışın enflasyonun altında kaldığı görüldü.

2012 yılı Ocak-Ağustos döneminde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,3 oranında artarak 30 milyar 622 milyon lira olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 5 milyar 781 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 1 milyar 904 milyon lira oldu.

Vergi türleri itibarıyla Ocak-Ağustos dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre; banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 33,1, gelir vergisi yüzde 15,3, damga vergisi yüzde 12,1, harçlar yüzde 9,8, özel tüketim vergisi yüzde 6,4, kurumlar vergisi yüzde 6,3, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 2,6 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 11,8 oranında artarken, ithalde alınan katma değer vergisi tahsilatında önemli bir değişim olmadı.

Diğer taraftan 31 Ağustos 2012 tarihi itibarıyla 6111 sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen genel bütçe vergi gelirleri, teşebbüs mülkiyet gelirleri ile faiz, pay ve ceza gelirleri toplam tutarı 18 milyar 262 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi Ağustos ayında 1,6 milyar lira açık verdi.

Maliye Bakanlığı, Temmuz-Ağustos dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 2011 yılı Ağustos ayında 2 milyar 761 milyon lira fazla veren merkezi yönetim bütçesi bu yılın ağustos ayında 1 milyar 572 milyon lira açık verdi.

2011 yılı Ağustos ayında 8 milyar 443 milyon lira düzeyinde olan faiz dışı fazla, bu yılın aynı ayında 4 milyar 217 milyon lira oldu.

Söz konusu ayda bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 azalarak 30,2 milyar lira olurken, bütçe giderleri ise yüzde 7,9 artarak 31,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 artarak 26 milyar 33 milyon lira oldu. Söz konusu miktar geçen yılın Ağustos ayında 23 milyar 814 milyon lira düzeyinde gerçekleşmişti. Söz konusu ayda vergi gelirleri de yüzde 9,4 azalarak 26,8 milyar liraya düştü.

-Bütçe giderleri-

2012 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 350 milyar 948 milyon lira ödenekten Ağustos ayında 31 milyar 822 milyon lira gider gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında 29 milyar 495 milyon lira harcama yapılmıştı.

Bu yılın Ağustos ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 300 milyar 698 milyon lira ödeneğin yüzde 8,7'si kullanılarak 26 milyar 33 milyon lira gider gerçekleşti. Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,7 artarak 7 milyar 12 milyon lira oldu. 2012 Ağustos ayında personel giderleri için bütçede öngörülen 81 milyar 692 milyon lira ödeneğin yüzde 8,6'sı kullanıldı.

Söz konusu ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 oranında artarak 1 milyar 184 milyon lira olurken, bütçede öngörülen 14 milyar 279 milyon lira ödeneğin yüzde 8,3'ü bu ayda kullanıldı.

Ağustos ayında mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,5 oranında azalarak 2 milyar 434 milyon lira olarak gerçekleşti ve bütçede öngörülen 28 milyar 859 milyon liralık ödeneğin yüzde 8,4'ü bu ayda kullanıldı.

-Cari transferler

2012 yılı Ağustos ayında cari transferler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,2 artarak 11 milyar 839 milyon lira olarak gerçekleşti ve bütçede öngörülen 130 milyar 220 milyon liralık ödeneğin yüzde 9,1'i bu ayda kullanıldı.

Ağustos'ta sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 6 milyar 140 milyon lira transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 460 milyon lira oldu.

Cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri bu yılın Ağustos ayında 210 milyon lira olurken, mahalli idare payları ise 2 milyar 274 milyon lira olarak gerçekleşti. Ağustos ayında 2 milyar 916 milyon lira sermaye gideri, 170 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri de aynı ayda 479 milyon lira olarak gerçekleşti.

Faiz giderleri 2012 Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 artarak 5 milyar 789 milyon lira oldu.

-Vergi gelirleri yüzde 9,4 azaldı-

2012 yılı Ağustos ayı vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 oranında azalarak 26 milyar 751 milyon lira oldu.

Ağustos ayında genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,4 oranında artarak 2 milyar 877 milyon lira olarak gerçekleşti. Aynı ayda, özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 529 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 92 milyon lira oldu.

Vergi türleri itibarıyla 2012 yılı Ağustos ayı gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre; banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 30, harçlar yüzde 10,3, özel tüketim vergisi ve kurumlar vergisi yüzde 11,1, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 5,4 artış gösterdi. Dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 44,5, gelir vergisi yüzde 31,4, damga vergisi yüzde 9,8 ve diğer vergilerin tahsilatı yüzde 3,1 oranında azaldı.

-Temmuz dönemi-

Öte yandan, 2011 yılı temmuz ayında 3,5 milyar lira açık veren bütçe, bu yılın temmuz ayında 246 milyon lira açık verdi. Geçen yıl temmuz ayında 114 milyon lira faiz dışı fazla verilirken, 2012 yılı Temmuz ayında 4 milyar lira faiz dışı fazla gerçekleşti.

Bu yılın Temmuz ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,4 oranında artarak 28,1 milyar lira oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 16,8 oranında artarak 28,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bu yılın temmuz ayında vergi gelirleri de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,8 oranında artarak 24,2 milyar liraya yükseldi. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 16,9 oranında artışla 24,1 milyar liraya çıktı.