Advertisement

Dünyanın en büyük tahvil fonu Pacific Investment Management Co.'nun (PIMCO) kurucusu ve yatırım genel müdürü eşbaşkanı Bill Gross, mali denetimini kurmazsa, ABD'nin de Yunanistan ile aynı yolda ilerlediğine dikkat çekti.

Aylık görünüm raporunda Gross, finansal olarak sığınılacak liman statüsünü koruyabilmesi için ABD'nin 5 ila 10 yıllık dönemde harcamalarında kesinti yapması ya da vergileri, gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 11'ine yükseltmesinin gerektiğini savundu.

ABD'nin Sosyal Güvenlik ve sağlık yardımlarıyla birlikte GSYH'nin yüzde 11'i bulan yıllık mali açığına dikkat çeken Gross, bu seyire göz yumulmaya devam edilirse, dünyanın en büyük ekonomisinin, önümüzdeki onyıldan önce Yunanista'a benzeyeceğini söyledi.

Yüzde 8'lerde seyreden mevcut cari açık/GSYH oranının ABD'yi "kötünün iyisi" konumuna getirdiğine dikkat çeken Gross, ancak KOngre Bütçe Ofisi, IMF ve Uluslararası Takas Bankası'nın (BIS), ABD'yi bütçe bakımından "kristal meth" hâline getirdiğini ifade etti.

Gross ayrıca ABD, Japonya, İngiltere, Yunanistan, İspanya ve Fransa için mali açık ve borç sorunlarının karakteristik birer öğe olduğunu, ancak Kanada, İtalya, Brezilya, Meksika, Çin ve diğer gelişen ekonomilerin bütçeleri üzerinde daha fazla kontrollerinin bulunduğunu anlattı.