Advertisement

İspanya Merkez Bankası Başkanı Luis Maria Linde, yıl başından bu yanaki bütçe verileri dikkate alındığında, hükümetin bu yıl için bütçe hedefini tutturamama riski ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Linde Madrid'de bugün parlamento bütçe komisyonunda yaptığı konuşmada, "Ağustos ayına kadar merkezi hükümet için eldeki veriler, bu yıl için belirlenen hedefin tutturulamama riski olduğunu gösteriyor" dedi ve "Bu hedefin tutturulabilmesinin önemi dikkate alındığında, bunu başarmayı sağlayacak ilave tedbirler üzerinde düşünülmeli" şeklinde görüş bildirdi.

İspanya, Euro Bölgesi'ndeki ortaklarına, bu yıl bütçe açığını gayrı safi yurtiçi hasılanın yüzde 6.3 ile sınırlayacağı taahhüdünde bulunmuştu. Merkezi hükümetin bütçe açığının gayrı safi iç hasılaya oranı, yılın ilk sekiz ayında yüzde 4.8 oldu.

Linde, "2013 yılı için bütçe projeksiyonlarını destekleyen büyüme tahmini 'iyimser'" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Başbakan Mariano Rajoy'un hükümeti, gelecek yıl için büyüme tahminini eksi 0.5 olarak tahmin ediyor. Bloomber'in anketine katılan ekonomistlerin medyan tahminine göre, ekonominin yüzde 1.3 küçülmesi bekleniyor.