Advertisement

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ham petrol ve akaryakıtın serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerini yeniden belirledi.

Konuya ilişkin Gümrük Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ham petrol ve akaryakıtın serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece Antalya, Tekirdağ, İsdemir, İskenderun, Hopa, Giresun, Trabzon, Derince, Körfez Petrokimya, Aliağa, Beylikdüzü Akaryakıt, Mersin Akaryakıt, Kırıkkale Orta Anadolu Rafineri, Samsun ve Gemlik gümrük müdürlüklerinde yapılacak. Ticarete konu edilmemek kaydıyla getirilen 50 litreye kadar (50 litre dahil) ham petrol ve akaryakıtın giriş işlemleri bu kapsamda yer almayacak.

Jet yakıtının; ihrakiye teslimi lisans sahiplerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilen ihrakiye teslim lisanslarının, Özel Hükümler Bölümü ''Pazarlama Projeksiyonu'' başlığı ''İthalatı Yapılacak Akaryakıtın Türü'' alt başlığında ''Jet yakıtı'' ibaresinin bulunması, pazarlama projeksiyonuyla uyumlu olması ve uçaklara verilmesi koşuluyla serbest dolaşıma giriş işlemlerinin havalimanlarında yetkili gümrük idareleri tarafından yapılması gerekecek.