Advertisement

Araştırma Kuruluşu GfK Türkiye, Tüketici Güven Endeksi'nin Ekim ayında bir önceki aya göre 7,3 puan düşerek 81 puana gerilediğini bildirdi. Endeks Eylül ayında 88,3 puan düzeyindeydi.

GfK Türkiye'den yapılan yazılı açıklamaya göre, terör ve Suriye'deki olaylar Ekim ayında tüketiciler tarafından gündemde en fazla olan konular olarak değerlendirildi.

Endeksin alt kalemlerine ve değişim oranlarına bakıldığında Ekim ayında gelecek 12 ay için hanenin maddi durumuna yönelik beklenti 12 puan (yüzde 11,3) düşerek 94 puana geriledi. Genel ekonomik duruma yönelik beklenti de 9,6 puan (yüzde 9) azalarak 97 puan oldu.

Öte yandan işsizlik oranının azalacağına yönelik beklenti 4,6 puan (yüzde 5,2) düşerek 83,3 puan, tasarruf eğilimi de 2,9 puan (yüzde 5,5) azalarak 49,8 puan oldu.

-Hesaplama yöntemi-

Tüketici Güven Endeksi denge yöntemine göre hesaplanıyor. Buna göre ''hanenin maddi durumu'', ''ülkenin genel ekonomik durumu'', ''işsizlik oranı'' ve ''hane tasarrufları''na yönelik beklentilere ilişkin sorulara toplam cevap verenler arasında pozitif ve negatif cevap verenlerin yüzdeleri farkı hesaplanıyor ve bu farka 100 eklenerek çıkan değerlerin aritmetik ortalaması alınıyor.

Endeks, 0'dan 200'e kadar değer aralığına sahip. Endeksin 100'den büyük olması Tüketici Güveni açısından iyimser görüşte olanların oranının kötümser görüşte olanlardan fazla olmasını, endeksin 100'den küçük olması tüketici güveni açısından kötümser görüşte olanların oranının iyimser görüşte olanlardan fazla olmasını ifade ediyor.

Avrupa Komisyonu adına yürütülen araştırmanın saha çalışması her ayın ilk iki haftasında 12 NUTS1 bölgesini temsil eden 26 ilin kentsel ve kırsal alanlarında 15 yaş üzeri toplam bin 100 kişi ile görüşülerek gerçekleştiriliyor. Görüşmeler telefonla anket yöntemiyle yürütülüyor. Her hanede tek kişi ile görüşülüyor ve görüşülen kişilerin yaş, cinsiyet ve eğitim açısından dağılımı Türkiye genelini temsil ediyor.