Advertisement

İstanbul'da eylül ayında perakende fiyatlar yüzde 2,67 oranında arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) İstanbul ili için hazırlanan 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksine göre perakende fiyatlar aylık yüzde 2,67, Toptan Eşya Fiyatları İndeksine göre toptan fiyatlar ise aylık yüzde 0,48 oranında artış gösterdi.

İTO tarafından hazırlanan Fiyat İndekslerinin 2012 yılı ekim ayının bir önceki yılın aynı ayı ile mukayesesinde perakende fiyatlar yüzde 10,36, toptan fiyatlar yüzde 5,37 oranında artış kaydetti.

Söz konusu indekslerde yirmi dört aylık serilerden oluşan yıllık ortalama artış hesabına göre 2012 yılı ekim ayında 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 9,93, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 9,84 oranında arttı.

Ekim ayı itibariyle giyim sektöründe kış sezonu ürünlerinin piyasaya sürülmesi, konut ve ulaştırma harcamaları grubunda yer alan maddelerde maliyet kaynaklı fiyat artışları, gıda maddeleri grubunda mevsimsel özelliklere bağlı olarak yaş-kuru sebze ve meyve grubundaki fiyat artışları ile petrol ürünlerine yapılan yukarı yönlü fiyat ayarlamaları bu ay ki enflasyon üzerinde etkili oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan ve 2012 eylül ayında yüzde 1,34 oranında artış gösteren 1995 bazlı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, ekim ayında yüzde 2,67 oranında artış gösterdi.

Ekim ayı itibariyle giyim sektöründe kış sezonu ürünlerinin piyasaya sürülmesi, konut ve ulaştırma harcamaları grubunda yer alan maddelerde maliyet kaynaklı fiyat artışları, gıda maddeleri grubunda mevsimsel özelliklere bağlı olarak yaş-kuru sebze ve meyve grubundaki fiyat artışları ile petrol ürünlerine yapılan yukarı yönlü fiyat ayarlamaları bu ay ki enflasyon üzerinde etkili oldu.

Giyim harcamalarında yüzde 29,86, gıdada yüzde 1,26, konutta yüzde 0,92, kültür-eğitim ve eğlencede yüzde 0,68, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,62, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında ise yüzde 0,10 oranında artış kaydedilirken, ev eşyası harcamalarında yüzde 3,30 oranında azalış görüldü.

-Toptan fiyatlar yüzde 0,48 arttı-

2011 yılı ekim ayında yüzde 6,08 olan yıllık perakende fiyat artış oranı, 2012 yılının aynı ayında bir önceki yıla göre yüzde 10,36 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise 2011 kasım ayından sonra girdiği artış eğilimini devam ettirerek 2012 ekim ayında yüzde 9,93 olarak gerçekleşti.

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2012 eylül ayında yüzde 0,93 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ekim ayında yüzde 0,48 oranında artı gösterdi. Söz konusu bu oran ekim ayları itibariyle son otuz yılda gerçekleşen en düşük üçüncü enflasyon oranını teşkil etti.

İnşaat malzemeleri, işlenmemiş maddeler ile gıda maddeleri gruplarında yer alan ürünlerdeki maliyet kaynaklı fiyat artışları ile bazı ürünlerin yurt içi ve yurt dışı Borsalarına bağlı olarak değişen fiyat hareketlerinin yanı sıra akaryakıt ile enerji ürünlerine yapılan fiyat ayarlamaları bu ay ki artışın ana nedenlerini oluşturdu.

Ekim ayında yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 2,83, işlenmemiş maddelerde yüzde 1,87, gıdada yüzde 0,84, inşaat malzemelerinde yüzde 0,53 oranında artış kaydedilirken, kimyevi maddelerde yüzde 8,74, madenler grubunda ise yüzde 0,09 oranında azalış izlendi.

*Yıllık fiyat artış oranı, 2012 yılı ekim ayında bir önceki yıla göre yüzde 5,37, yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 9,84 olarak gerçekleşti.

-İTO'nun değerlendirmesi...-

İTO'nun değerlendirmesinde, ABD ve başlıca Avrupa Merkez Bankaları tarafından alınan önlemlerin ekonomiye yönelik beklentileri olumlu yönde etkilediği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

''Avro Bölgesi'nde mali konsalidasyon sürecinin talep koşullarını baskı altında bırakması bölge ekonomilerinin yeniden büyümelerini sınırlarken, küresel ekonomiye ait risklerin varlığını da devam ettirmektedir.

Ülkemizde bu dönemde sıkı para politikası uygulamalarına devam edilmiştir. Ekonomik büyümede genele yayılan yavaşlama enflasyon göstergelerine olumlu katkı sağlamıştır. Ancak 22 Eylül 2012'de bütçe gelişmelerine bağlı olarak alınan mali önlemler sonucu akaryakıt, otomobil ve alkollü içeceklerden alınan ÖTV oranı artırılmış, bu kararların enflasyon üzerindeki olumsuz etkisi ise kısmen de olsa Ekim ayı rakamlarına yansımıştır. Ayrıca, enerji fiyatlarında kaydedilen yüksek oranlı artışların firmalar üzerinde maliyet baskılarını artıracak olması tüketici fiyatları üzerinde önümüzdeki dönemde yukarı yönlü risk oluşturabileceği düşünülmektedir.''