Advertisement


BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, Kurulun 10 Mayıs 2012 tarihli kararı ile kuruluşuna izin verilen Berg Faktoring Hizmetleri AŞ'ye, Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla faaliyet izni verildi. Ayrıca şirket adına faaliyet izin belgesi düzenlenmesi de uygun görüldü.