Advertisement

 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Rumeli Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Rumeli Hayat Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanlara göre, ''Rumeli Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'', kapalı zarf ve açık artırma usulleri ile satılacak.

Rumeli Sigorta AŞ'nin sigortacılık yapma hak ve yetkisinden oluşan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu'nun 29 Kasım 2012 tarihli kararı ile oluşturulan Rumeli Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli, 1 milyon lira olarak belirlendi.

İhaleye katılabilmek için TMSF'nin Vakıflar Bankası İstanbul Avrupa Kurumsal Merkez Şubesi nezdinde bulunan hesabına 100 bin lira teminatın 'Rumeli Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli' açıklaması ile yatırılması gerekecek.

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun ve ilgili belgelerin 24 Aralık 2012 tarihinde saat 17.00'a kadar Satış Komisyonu'na teslim edilmesi gerekecek.

İhale 25 Aralık 2012'de saat 11.00'da TMSF'nin Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacak. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecek. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu'nun ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 28 Aralık 2012 tarihinde saat 10.00'da aynı adreste yapılacak. Satış, cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal kayıtlamalardan ari olarak ihale şartnamesinde belirtilen koşullarda gerçekleştirilecek. Teklifler peşin olarak TL cinsinden verilecek. İhale bedeli, ihale sonucunun nihai alıcıya bildirilmesinin ardından belirtilen süre içinde TL cinsinden peşin olarak ödenecek.-Rumeli Hayat Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü

Rumeli Hayat Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, kapalı zarf ve açık artırma usulleri ile satılacak. Rumeli Hayat Sigorta AŞ'nin hayat portföyü ile sigortacılık yapma hak ve yetkisinden oluşan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu'nun 29 Kasım 2012 tarihli kararı ile oluşturulan Rumeli Hayat Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli 1 milyon lira olarak tespit edildi.

İhaleye katılabilmek için TMSF'nin Vakıflar Bankası İstanbul Avrupa Kurumsal Merkez Şubesi nezdinde bulunan hesabına 100 bin lira teminatın yatırılması gerekecek.

Teminatın yatırıldığını gösteren dekont ve ilgili belgelerin 24 Aralık 2012 saat 17.00'a kadar Satış Komisyonu'na teslim edilmesi gerekecek.

İhale, 25 Aralık 2012 tarihinde saat 14.00'de TMSF'nin Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki asma kat konferans salonunda yapılacak.