Advertisement

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, ''Uluslararası uygulamalarda ve uyum çalışmaları sürdürülen AB düzenlemelerinde de olduğu gibi, ücret ve komisyonların piyasa mekanizması çerçevesinde serbestçe belirlenmesinden yanayız'' dedi.

Finans Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulama Alanları Sempozyumu'nda konuşan Aydın, müşterilerin finansal ürünler hakkında detaylı bilgiye sahip olmasının gerekliliğinin aşikar olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

''Çünkü günümüzde giderek daha karmaşık hale gelen finansal ürünlerin anlaşılması kolay değildir. Düzenlemelerde, müşterilere sunulan bilgilerin yeterince açıklayıcı, anlaşılabilir, tanınabilir ve karşılaştırılabilir olmasına ağırlık verilmelidir. Öte yandan müşterilerin kendilerine sunulan bilgileri ve kendi sorumluluklarını kolay anlayabilmesi için önem kazanan bir husus da finansal farkındalığın artırılmasıdır.''

Finansal sektör müşterisi olmaya aday yaşlardan daha önce bilgilendirmenin yapılmasının önemli hale geldiğine dikkati çeken Aydın, şunları ifade etti:

''Bu nedenle eğitimin erken yaşlarda başlaması konusunda ilgili tüm tarafların işbirliği yapması gereklidir. Aşırı ve yanlış borçlanma, sadece borçlu için değil, ekonomi ve toplum için de ciddi bir tehdittir. Bunda hem borç alanların hem de borç verenlerin sorumluluğu vardır. Hemen belirtmeliyim ki ülkemizde hanehalkının borçluluk oranı çok sayıda ülkeye göre makul bir düzeydedir.''

Düzenlemelerin piyasaların gelişmesini ve yenilikçi olmayı sınırlandırmaması ve bilakis destekleyici olması gerektiğini ifade eden Aydın, şunları belirtti:

''Yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini engellemenin yolu bunların serbestçe fiyatlamasının önlenmesidir. Düzenlemeler aracılık maliyetlerini artırmamalıdır. Düzenlemenin piyasaya ve uygulamaya olan etkileri, müşteriye nasıl yansıyacağı, maliyetleri, hizmet kalitesini ne ölçüde etkileyeceği hususlarında etki analizleri yapılmalıdır. Her bir ürün kendi içinde ayrı ayrı değerlendirilmelidir, bir ürün için doğru olan başka bir ürünü kısıtlayıcı olabilir. Uluslararası iyi uygulamalar alınırken, tüm kuralları ile alınmalıdır. Düzenlemeler hizmetlerin sunumunda ve özellikle ürün, hizmet, alınan ücret ve komisyonlar hakkında şeffaflığı sağlamalıdır.''-''Düzenlemeler tepkisel olmamalı''

Düzenlemelerin tepkisel olmaması, sadece şikayeti değil memnuniyeti de dikkate alması gerektiğini belirten Aydın, şunları söyledi:

''Bu aşamada bir konuya vurgu yapmak istiyorum. Bankalarımızın amacı bankacılık hizmetlerinden olan şikayetleri en aza indirmektir. Memnuniyetsizliğin en büyük cezası müşterinin bankasını terk etmesidir. Bugün itibariyle bireysel bankacılık hizmetlerinden yararlananların sayısı 25 milyon kişiden fazladır. 2012 yılının ilk sekiz aylık döneminde tüketici sorunları hakem heyetlerine bankacılıkla ilgili yapılan şikayet sayısı 125 bin kişi civarındadır. Demek ki çok büyük ve sessiz bir bölüm hizmetlerden memnun durumdadırlar. Bunun en önemli göstergesi bireysel kredi kullanan müşteri sayısı 2002 yılında 1 milyon 640 bin civarında iken eylül 2012 itibariyle 13 milyon 200 bini aşmış olmasıdır. Kredi kart sayısı 3 kattan fazla artarak 54 milyona, banka kartı sayısı iki kattan fazla artarak 90 milyona ulaşmıştır. İnternet bankacılığını kullanan gerçek kişi aktif müşteri sayısı 10 milyondur. Bankacılık hizmet ve ürünlerine olan artış müşterilerin duyduğu memnuniyetin bir yansıması ve sektörün çabasının anlamlı bir ödülüdür. Türkiye'de sunulan hizmetler dünya kalitesindedir. Bu nedenle, bankalar tarafından sunulan hizmet ve ürünlere ilişkin müşteri şikayetlerinin sadece ücrete indirgenmesi haksızlıktır.''-''Sınırlandırıcı yaklaşımlar sektörün büyümesini olumsuz etkileyecektir''

Aydın, bankaların, para aktarma işlemleri, bireysel krediler, kredi kartları ve banka kartları, mevduat hesapları, ATM kullanımı, kiralık kasa ücretleri, menkul kıymet işlemleri, çekler ve senetler ile diğer işlemler karşılığında tahsil ettikleri masraf, ücret, komisyon gibi her türlü faiz dışı unsur ve yasal kesinti ile bazı bankacılık ürünleri için kullandıkları faiz oranlarını ortak bir logo kullanarak 1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren internet sitelerinde kamuoyuyla paylaştıklarını dile getirdi.

TBB'nin, serbest piyasa koşulları içinde ve temel bankacılık ilkelerine uygun olarak bireysel ve kurumsal her türlü finansal ürün ve hizmetin çeşitlendirilerek, kullanımının yaygınlaştırılmasını desteklemekte olduğunu ve finansal sektörün büyütülmesine özel bir önem verdiğini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

''Finansal sektörün büyütülmesi ve etkin kullanılması her kesimin desteklediği bir husus olmalıdır. Bu süreci olumlu yönde etkileyecek temel unsurlar makroekonomik istikrar, etkin denetim yanında müşterilerin ve finansal kurumların haklarını ve çıkarlarını dengeli olarak gözeten düzenlemeler ve iyi uygulamalar olmalıdır'

Aydın, ürün ve hizmetler karşılığında ücret ve komisyon alınmasının, bunlar için yapılan yatırım ve işletme harcamalarının maliyeti ve masrafların karşılığı gereği olması sebebiyle düzenlemelere uygun olduğu görüşünde olduklarını belirterek, ''Uluslararası uygulamalarda ve uyum çalışmaları sürdürülen AB düzenlemelerinde de olduğu gibi, ücret ve komisyonların piyasa mekanizması çerçevesinde serbestçe belirlenmesinden yanayız. Sınırlandırıcı yaklaşımlar bankacılık sektörünün büyümesini ve ekonomik faaliyete olan desteğini olumsuz etkileyecektir'' ifadelerini kullandı.

Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

''Diğer taraftan, sunulan hizmet ve ürünler ile bunlara ilişkin talep edilen ücret ve komisyonlar konusunda müşterilerin önceden, açıkça ve doğru şekilde bilgilendirilmesi gerektiği görüşündeyiz. Bu çerçevede, müşterilerin ürün ve hizmet seçimlerini bilinçli olarak ve kendi tercihlerine göre yapmaları, ücret ve komisyonların da tarafların sözleşme hürriyeti içinde belirlenmesi daha doğru olacaktır.''

AA

BU HABERE YORUM YAZ
 
06 Aralık 2012 Perşembe, 19:12 Misafir siz ne diyorsunuz????? şikayet ediyoruz genel müdürlüğe bize cevap bile vermiyorlar.avrupa ya uyum sağlamakmış,bankalrın yaptığı resmen insan hakları ihlali,insanların akıllarını başlarından alıyorlar.derhal tüm komisyon ve ücretler kaldırılmalıdır,istemeyen yapmasın ;tefecilik !!!!!