Advertisement

Reel kesim güven endeksi aralık ayında bir önceki aya göre 3,1 puan azalarak 97,9 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı.
Ankete göre, son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü, ihracat ve iç piyasa sipariş miktarlarındaki azalış bildirenler lehine olan seyrin ise zayıflayarak sürdüğü görüldü.

Mevsim normallerine kıyasla yapılan değerlendirmelerde, mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin sürdüğü, mevcut mamul mal stoklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise güçlenerek devam ettiği gözlendi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve toplam istihdama ilişkin beklentilerdeki artış seyrinin azalış bekleyenler lehine döndüğü, ihracat sipariş miktarı beklentilerindeki artış seyrinin ise zayıflayarak sürdüğü görüldü. Gelecek on iki aya ilişkin sabit sermaye yatırım harcamalarındaki artış yönlü seyrin ise devam ettiği gözlendi.

Ortalama birim maliyetlerde son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıflayarak sürdüğü, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise bir önceki ay seviyesinde olduğu görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de bir önceki ay seviyelerinde devam ettiği gözlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibariyle yıllık ÜFE beklentisi geçen aya kıyasla 0,4 puan azalarak yüzde 7,4 oldu.
İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı azalarak yüzde 10,7, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise artarak yüzde 12,6 olurken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 76,7 olarak gerçekleşti.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak 107,7 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası Reel Kesim Güven Endeksi verilerinin, alt kalemleri itibarıyla 2012 ekim ve kasım değerleri şöyle: 

Reel Kesim Güven Endeksi        2012 Ekim 2012 Kasım 2012
Aralık
Reel Kesim Güven Endeksi        102,4 101,0 97,9
Toplam sipariş miktarı            84,0 85,8 85,5
Mamul mal stok miktarı (mevcut durum)(*)   96,6 96,5 94,6
Üretim hacmi (gelecek 3 ay)      111,0 107,9 98,1
Toplam istihdam (gelecek 3 ay)   106,3 102,2 97,2
Toplam sipariş miktarı (son 3 ay)            104,4 95,3 93,5
İhracat sipariş miktarı (gelecek 3 ay)  113,1 108,4 106,2
Sabit sermaye yatırım harcaması  108,6 109,3 109,6
Genel gidişat              95,1 102,4 98,1

 
(*) Mamul mal stok miktarı yayılma endeksi oluşturulurken ters kodlanıyor. Yayılma endeksinin artışı stok azalışına, azalışı stok artışına işaret ediyor.

AA

BU HABERE YORUM YAZ
 
25 Aralık 2012 Salı, 16:02 Misafir reel sektörün ne önemi var ki önemli olan babaların kafasındaki sanal sektör.