Advertisement

Hazine, 2013 yılının Ocak-Mart döneminde 39,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 34,6 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Hazine Müsteşarlığı, 2013 yılının Ocak-Mart dönemine ilişkin İç Borçlanma Stratejisini açıkladı.

Buna göre, ödemelerin 7,4 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak. Hazine, böylece toplam 46,7 milyar lira borç ödeyecek.

Hazine, bu dönemde 34,6 milyar lira tutarında iç borçlanmaya, 400 milyon lira da dış borçlanmaya gidecek. Söz konusu dış borç, Avrupa Yatırım Bankası'ndan temin edilen program kredisi olup, uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında değişiklik olabilecek.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde, her ay 5'er adet olmak üzere toplam 15 devlet tahvili ihalesi düzenlenecek.

Hazine, 2013 yılının Ocak ayında 11,6 milyar lira, Şubat'ta 13 milyar lira, Mart'ta da 10 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Hazine Müsteşarlığı'nın 2013 yılının Ocak-Mart dönemine ilişkin İç Borçlanma Stratejisi'ne göre, Ocak ayında toplam 13 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 11,6 milyar liralık, Şubat'ta toplam 15,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 13 milyar liralık, Mart'ta da toplam 11,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 10 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirilecek.

Ocak'taki iç borçlanmanın 9,7 milyar lirası piyasaya, 1,9 milyar lirası kamuya yapılacak satışlardan oluşacak. Şubat ayında ise 6,7 milyar lirası piyasaya, 4,8 milyar lirası kamuya yapılacak. Bu aydaki borçlanmanın 1,5 milyar lirası ise kira sertifikasından oluşacak. Mart'taki iç borçlanmanın da 8 milyar lirası piyasaya, 2 milyar lirası kamuya yapılan satışlar yoluyla gerçekleştirilecek.

Hazine, Ocak ve Mart aylarında dış borçlanmaya gitmeyecek, Şubat ayında ise 400 milyon lira borçlanacak. Hazine böylece, söz konusu dönemde toplam 35 milyar lira borçlanacak.

Ocak'ta 16,9, Şubat'ta 17, Mart'ta da 12,8 milyar lira olmak üzere, söz konusu dönemde toplam 46,7 milyar lira tutarında ödeme yapılacak. Bu ödemenin 39,3 milyar lirası iç borç, 7,4 milyar lirası da dış borç servisinden oluşacak.

AA