Advertisement

Pasaport, sürücü belgesi, noter belgeleri gibi değerli kağıtlar için 2013'te ödenecek ücretler belirlendi.

Maliye Bakanlığı'nın ''Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği'' Resmi Gazete'nin 3. mükerrer sayısında yayımlandı.  
Buna göre, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere noter kağıdı ile beyanname bedeli 7,25 lira protesto, vekaletname, re'sen senet bedeli 14,50 lira olarak belirlendi. 

Öte yandan pasaport bedeli 72 lira, yabancılar için ikamet tezkereleri 198 lira, nüfus cüzdanları 6,5, aile cüzdanları 66 lira, sürücü belgeleri, sürücü çalışma belgeleri (karneleri), motorlu araç trafik belgesi 89'ar lira, motorlu araç tescil belgesi ile iş makinesi tescil belgesi 66,5'er lira, banka çekleri (her bir çek yaprağı) 4,5 lira, mavi kart da 6 lira oldu.

AA