Advertisement

AA

Damga vergisi tutarları, yarından geçerli olmak üzere yüzde 15 oranında artırıldı.

Maliye Bakanlığının Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan Damga Vergisi Genel Tebliğine göre, Damga Vergisi'ne tabi bazı kağıtlardaki yeni vergi tutarları da bu yıl şöyle olacak:

Damga vergisine tabi kağıtlar Vergi tutarı
Tahkimnameler, Sulhnameler   39,65 Lira
Turizm işletmelerinin kontenjan sözleşmeleri  222,40 Lira
Makbuz senedi  13,95 Lira
Rehin senedi, Konşimento   8,25 Lira
Bilanço  30,60 Lira
Gelir tabloları, işletme hesabı özetleri  14,85 Lira
Barnameler   1,55 Lira
Yıllık gelir vergisi beyannameleri  39,65 Lira
Kurumlar vergisi beyannameleri  53,00 Lira
KDV ve Muhtasar beyannameler  26,25 Lira
Gümrük idarelerine verilen beyannameler  53,00 Lira
Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler  19,55 Lira
SGK'ya verilen sigorta prim bildirgeleri  19,55 Lira