Advertisement

Singapur ekonomisi, enflasyonu kontrol altına çabalayan merkez bankasının daha fazla parasal genişlemeden kaçınmasına rağmen son çeyrekte beklentinin üzerinde büyüdü ve resesyonu önledi.

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre Singapur'un gayrisafi yurtiçi hasılası 31 Aralık'ta sonlanan çeyrekte yıllık yüzde 1.8 büyüdü. Singapur ekonomisi önceki dönemde yüzde 6.3 daralmıştı. Bloomberg anketine katılan 11 ekonomistin medyan tahmini GSYH'nin yüzde 1.6 genişleyeceği yönündeydi. Ekonomi böylelikle 2012'yi  yüzde 1.2 büyüme ile 2011'in altında bir oranla kapamış oldu.

Dünya Bankası geçtiğimiz ay ihracat odaklı bölgenin Avrupa'daki borç krizi riskiyle karşı karşıya olmasına rağmen Çin'deki toparlanmayı gerekçe göstererek gelişmekte olan Doğu Asya ülkelerinin görünümünü yukarı çekti. Fiyat kazançlarını azaltmak için para biriminin değerlenmesine izin veren Singapur Parasal Otoritesi'nin, ülkenin karşısındaki kalıcı enflasyonist baskılarından ötürü bu politikasını devam ettirebilir.

Küresel ekonomik şartların yakın vadede zorlayıcı olmayı sürdüreceğini ve Çin bir miktar destek sağlamasına rağmen ikinci yarıya kadar kaydadeğer bir ilerleme görülmeyeceğini söyleyen HSBC Holdings Plc'nin ekonomistlerinden Leif Eskesen, bunun Parasal Otorite'nin harekete geçeceği anlamına da gelmediğini belirtti ve yüksek enflasyona dikkat çekti.