Advertisement

Borsalar, açığa satış işlemlerinde, satışa konu olacak sermaye piyasası aracının ancak en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden satılmasına karar vermeye ve buna ilişkin esasları belirlemeye yetkili olacak.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ''Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'' 31 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete'nin 4'üncü mükerrer sayısında yayımlandı.

31 Aralık tarihinde yürürlüğe gören tebliğe göre, ilgili borsa, açığa satış işlemlerinde açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının ancak en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden, en son gerçekleşen fiyatın bir önceki fiyattan daha yüksek olması durumunda ise en son gerçekleşen fiyat düzeyinden satılmasına karar vermeye ve buna ilişkin esasları belirlemeye yetkili olacak.

Borsa bu yetkisini aracı kurum, piyasa veya sermaye piyasası aracı bazında kullanabilecek, ilgili borsanın, bu yönde karar alınması halinde, durumu gerekçesi ile birlikte Kurula bildirmesi gerekecek.

Kurul gerekli gördüğü durumlarda da aracı kurum, piyasa veya sermaye piyasası aracı bazında, resen açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının ancak en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden, en son gerçekleşen fiyatın bir önceki fiyattan daha yüksek olması durumunda ise en son gerçekleşen fiyat düzeyinden satılması zorunluluğunu getirebilecek veya mevcut zorunluluğu kaldırabilecek.

AA