Advertisement

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 yılında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) yüzde 6,16, üretici fiyatları endeksinin (ÜFE) ise yüzde 2,45 arttığını açıkladı. Bloomberg News'un anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre, TÜFE'nin yıllık yüzde 6,00 artması bekleniyordu.

TÜİK'in 2003 baz yıllı verilerine göre, geçen yılın Aralık ayında tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) yüzde 0,38 artış gösterirken, üretici fiyatları endeksi (ÜFE) de yüzde 0,12 düştü. Bloomberg'in anketine göre, TÜFE'nin aylık yüzde 0,15 artması öngörülüyordu.

Aralık ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 8,89, üretici fiyatlarında ise yüzde 6,09 düzeyinde gerçekleşti.

Buna göre yıllık enflasyon, TÜFE'de 2011 yılının 4,29 puan, ÜFE'de 10,68 puan altında kaldı.

Ana harcama grupları itibariyle 2012 yılı Aralık ayında en yüksek artış yüzde 1,55 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Aralık'ta endekste yer alan gruplardan haberleşmede yüzde 1,23, lokanta ve otellerde yüzde 0,39, konutta yüzde 0,24, ev eşyasında yüzde 0,21, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,10, sağlıkta yüzde 0,04, eğitimde yüzde 0,02, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,01 artış gerçekleşti. Geçen ay eğlence ve kültürde yüzde 0,17, ulaştırmada yüzde 0,27, giyim ve ayakkabıda yüzde 1,50 düşüş gerçekleşti.

TÜFE'de, yıllık en yüksek artış yüzde 11,37 ile konut grubunda gerçekleşti. Bunu, yüzde 9,31 ile lokanta ve oteller, yüzde 8,66 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 8,17 ile giyim ve ayakkabı izledi.

Aralık ayında endekste kapsanan 444 maddeden 70 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 241 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 133 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş meydana geldi.

-ÜFE-

2012 yılı Aralık ayında ÜFE aylık bazda yüzde yüzde 0,12 düşüş meydana geldi. Yıllık bazda ÜFE artışı yüzde 2,45, 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 6,09 oldu.

Aralık ayında değişim tarımda yüzde 0,39, sanayide yüzde 0,07 düşüş olarak gerçekleşti.

Tarım sektörü endeksinde, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,17 düşüş, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 6,04 artış görüldü. Sanayi sektörü endeksinde ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,83 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 6,11 artış gerçekleşti.

ÜFE'de Aralık ayında endekste yer alan 791 maddeden; 183 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 325 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 283 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

-Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri-

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ''çekirdek enflasyon'' yerine açıklanan TÜFE göstergeleri, Aralık'ta aylık bazda mevsimlik ürünler hariç yüzde 0,20 arttı.

Fiyatlar, işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 0,13, enerji hariç yüzde 0,46, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç yüzde 0,17, enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç yüzde 0,49, enerji hariç, alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç ve fiyatı yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç yüzde 0,50, enerji hariç, alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç, fiyatları yönetilen/yönlendirilen ürünler hariç, dolaylı vergiler hariç ve işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 0,18, işlenmemiş gıda ürünleri hariç, enerji hariç ve alkollü içkiler, tütün ürünleri ile altın hariç yüzde 0,21, enerji hariç, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç yüzde 0,02 arttı.

-TABLO-

TÜİK'in açıkladığı üretici fiyatları ve tüketici fiyatları endeksine göre aylık ve yıllık enflasyon rakamları şöyle:

AYLIK ENFLASYON

                               ÜFE                                                                                    TÜFE


Aylar         2007    2008   2009   2010   2011   2012             2007   2008  2009    2010   2011   2012
            
Ocak        -0,05     0,42    0,23    0,58    2,36   0,38               1,00     0,80   0,29    1,85     0,41  0,56
Şubat        0,95     2,56    1,17    1,66    1,72  -0,09               0,43    1,29  -0,34    1,45     0,73  0,56
Mart          0,97     3,17    0,29    1,94    1,22    0,36              0,92     0,96   1,10    0,58     0,42  0,41
Nisan        0,80     4,50    0,65    2,35    0,61    0,08              1,21     1,68    0,02   0,60     0,87  1,52
Mayıs        0,39     2,12   -0,05   -1,15    0,15    0,53              0,50    1,49    0,64   -0,36    2,42 -0,21
Haziran    -0,11     0,32    0,94   -0,50    0,01  -1,49             -0,24   -0,36    0,11   -0,56   -1,43 -0,90
Temmuz    0,06     1,25   -0,71   -0,16   -0,03  -0,31             -0,73    0,58    0,25   -0,48   -0,41 -0,23
Ağustos    0,85    -2,34    0,42    1,15    1,76    0,26              0,02   -0,24   -0,30    0,40    0,73  0,56
Eylül         1,02    -0,90     0,62    0,51    1,55   1,03              1,03     0,45    0,39    1,23    0,75  1,03
Ekim        -0,13     0,57     0,28    1,21    1,60   0,17              1,81     2,60    2,41    1,83    3,27  1,96
Kasım       0,89    -0,03     1,29   -0,31    0,65   1,66              1,95     0,83    1,27    0,03    1,73  0,38
Aralık        0,15    -3,54     0,66    1,31    1,00  -0,12              0,22   -0,41    0,53   -0,30    0,58  0,38

YILLIK ENFLASYON

                                        ÜFE                                                                                   TÜFE

Aylar             2007     2008     2009   2010   2011    2012              2007   2008  2009   2010   2011   2012

Ocak              9,37     6,44      7,90    6,30   10,80   11,13               9,93    8,17   9,50    8,19    4,90  10,61
Şubat          10,13      8,15      6,43    6,82   10,87    9,15              10,16    9,10   7,73  10,13    4,16 10,43
Mart            10,92    10,50      3,46    8,58   10,08    8,22              10,86    9,15   7,89    9,56    3,99 10,43
Nisan            9,68    14,56     -0,35  10,42     8,21    7,65              10,72    9,66   6,13  10,19    4,26 11,14
Mayıs            7,14    16,53     -2,46    9,21     9,63    8,06                9,23  10,74   5,24    9,10    7,17   8,28
Haziran         2,89    17,03     -1,86    7,64   10,19    6,44               8,60   10,61   5,73    8,37    6,24   8,87
Temmuz        2,08    18,41     -3,75    8,24   10,34    6,13               6,90   12,06   5,39    7,58    6,31   9,07
Ağustos        3,72    14,67     -1,04    9,03   11,00    4,56               7,39   11,77   5,33    8,33    6,65   8,88
Eylül              5,02   12,49       0,47    8,91   12,15    4,03               7,12   11,13   5,27    9,24    6,15   9,19
Ekim              4,41   13,29       0,19    9,92   12,58    2,57               7,70   11,99   5,08    8,62    7,66   7,80
Kasım            5,65   12,25       1,51    8,17   13,67    3,60               8,40   10,76   5,53    7,29    9,48   6,37
Aralık             5,94    8,11        5,93    8,87   13,33    2,45               8,39   10,06   6,53     6,40 10,45   6,16

Aralık ayı itibariyle yıllık fiyatlar, tarım sektöründe yüzde 4,17 düşerken, sanayi sektöründe yüzde 3,83 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003 baz yıllı ÜFE sonuçlarına göre, Aralık ayında ÜFE'de aylık bazda yüzde 0,12 düşüş gerçekleşirken, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 2,45 artış gösterdi.

Tarım sektöründe fiyatlarda aylık yüzde 0,39 artış yaşanırken, yıllık yüzde 4,17 düşüş görüldü.

Tarım sektörünün alt kalemleri incelendiğinde Aralık ayında tarım, avcılık, ormancılıkta önceki aya göre fiyatlar yüzde 0,48 düşerken, balıkçılıkta da 3,21 artış oldu.

Yıllık bazda ise tarım, avcılık, ormancılıkta fiyatlar yüzde 4,60 geriledi, balıkçılıkta ise yüzde 17,50 arttı.

-Sanayi sektörü-

Sanayi sektöründe ise Aralık ayında bir önceki aya göre fiyatlar yüzde 0,07 düşerken, yıllık bazda ise yüzde 3,83 arttı. Sanayi sektöründe 12 aylık ortalamalara göre yüzde 6,11'lik fiyat artışı gerçekleşti.

Sanayinin alt sektörlerinden madencilik ve taş ocakçılığında geçen ay fiyatlarda bir önceki aya göre yüzde 0,33, elektrik gaz ve su sektöründe ise 0,46 oranında azalış görülürken, imalat sanayi sektöründe fiyatlar yüzde 0,01 oranında yükseldi.

Bu sektörlerde yıllık artış da madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 5,49, imalat sanayinde yüzde 1,27, elektrik, gaz ve suda ise yüzde 23,64 oldu.

İmalat sanayinin alt sektörlerine bakıldığında da en fazla fiyat artışı bir önceki aya göre yüzde 7,54 ile diğer ulaşım araçları imalatında görüldü.

-Sektörlere göre tüketici fiyatları-

Ana harcama gruplarına göre Aralık'ta TÜFE'deki en büyük artış bir önceki aya göre yüzde 1,55 ile gıda ve alkolsüz içecekler sektöründe görülürken, geçen yılın aynı ayına en yüksek fiyat artışı yüzde 11,37 ile konut sektöründe yaşandı. Yıllık bazda en fazla fiyat artışı yaşanan diğer bir harcama grubu ise yüzde 9,31 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜİK rakamlarına göre sektörler ve alt sektörler itibarıyla Aralık'taki ÜFE ve TÜFE'deki aylık ve yıllık artış oranları şöyle:

Sektörler/Alt gruplar                                         Aylık (yüzde)               Yıllık (yüzde)


Üretici Fiyatları

Genel                                                                      -0,12                          2,45

Tarım                                                                      -0,39                         -4,17

Tarım, avcılık, ormancılık                                          -0,48                        -4,60

Balıkçılık                                                                    3,21                       17,50

Sanayi                                                                     -0,07                         3,83

Madencilik ve taş ocakçılığı                                      -0,33                         5,49

İmalat Sanayi                                                           0,01                         1,27

Elektrik, gaz ve su                                                  -0,46                        23,64Tüketici fiyatları

Türkiye                                                                     0,38                          6,16

Gıda ve alkolsüz içecekler                                        1,55                          3,90

Alkollü içecekler ve tütün                                          0,01                         0,98

Giyim ve ayakkabı                                                    -1,50                         8,17

Konut                                                                        0,24                        11,37

Ev eşyası                                                                  0,21                         5,89

Sağlık                                                                        0,04                         1,68

Ulaştırma                                                                 -0,27                         5,54

Haberleşme                                                              1,23                         5,90

Eğlence ve Kültür                                                    -0,17                         1,98

Eğitim                                                                       0,02                         4,81

Lokanta ve oteller                                                    0,39                         9,31

Çeşitli mal ve hizmetler                                             0,10                         8,66

Türkiye'de Aralık ayı itibarıyla yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge yüzde 7,23 ile ''Tekirdağ, Edirne, Kırklareli'' oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003 baz yıllı tüketici fiyatları endekslerine göre, Aralık ayında yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 6,16 arttı.

Yıllık bazda en yüksek artışın gözlendiği bölgeler yüzde 7,23 ile ''Tekirdağ, Edirne, Kırklareli'', yüzde 6,99 ile ''Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak'' ve yüzde 6,78 ile ''İstanbul'' bölgeleri oldu. En düşük artış ise yüzde 5,10 ile ''Aydın, Denizli, Muğla'' bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda TÜFE artışı Ankara'da yüzde 6,35, İzmir'de yüzde 6,03 oldu.

Aylık ve yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı ve düştüğü bölgeler şöyle: (YÜZDE)

                                                                                       AYLIK                      YILLIKTÜRKİYE                                                                           0,38                        6,16

(İstanbul)                                                                         0,47                        6,78

(Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)                                             0,81                        7,23

(Balıkesir, Çanakkale)                                                       0,36                        6,15

(İzmir)                                                                               0,23                        6,03

(Aydın, Denizli, Muğla)                                                      0,28                         5,10

(Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak)                                        0,34                         6,99

(Bursa, Eskişehir, Bilecik)                                                  0,21                         6,26

(Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)                            0,61                         6,08

(Ankara)                                                                           0,65                          6,35

(Konya, Karaman)                                                             0,02                         5,92

(Antalya, Isparta, Burdur)                                                -0,05                         6,15

(Adana, Mersin)                                                                 0,48                         5,82

(Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)                                 0,30                         5,46

(Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir)                    0,02                        5,86

(Kayseri, Sivas, Yozgat)                                                      0,40                        5,70

(Zonguldak, Karabük, Bartın)                                              0,33                        6,12

(Kastamonu, Çankırı, Sinop)                                                0,27                        5,61

(Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)                                       0,30                         5,90

(Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)            0,09                         6,18

(Erzurum, Erzincan, Bayburt)                                             -0,02                         5,59

(Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)                                                 0,20                         6,18

(Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)                                         0,42                         6,71

(Van, Muş, Bitlis, Hakkari)                                                    0,54                        5,67

(Gaziantep, Adıyaman, Kilis)                                                1,37                        6,24

(Şanlıurfa, Diyarbakır)                                                          0,85                        5,43

(Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)                                             1,20                        5,28

AA