Advertisement

İşsizlik oranı Ekim ayında yüzde 9,1 oldu. Tarım dışı işsizlik ise yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı Eylül ayında yüzde 9,1 seviyesindeydi.

TÜİK, işsizlik verilerini TSİ 09:25'te abonelerine SMS ile gönderdi.

TÜİK, saat 10:00'da yaptığı açıklamada da, Türkiye'de işsizlik oranının, 2012'nin Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim göstermeyerek, yüzde 9,1 olduğunu kaydetti.

Ekim ayında kentsel alanlarda işsizlik oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 11,2, kırsal alanlarda ise 0,4 puanlık düşüşle yüzde 4,9 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2012 Ekim Dönemi Sonuçları''na göre, 2011'in Ekim ayında 2 milyon 454 bin kişi olan işsiz sayısı 87 bin kişi artarak, 2012'nin aynı ayında 2 milyon 541 bin kişiye yükseldi.

İstihdam ise 24 milyon 486 bin kişiden 25 milyon 509 bin kişiye çıktı.

Ekim ayında işgücüne katılma oranı yüzde 51 olarak belirlendi.

2011 ve 2012 Ekim dönemi itibariyle Türkiye genelinde mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri şöyle:                                                                                   2011/Ekim              2012/EkimKurumsal Olmayan Nüfus (bin)                                     72.724                    73.871

15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (bin)                          53.928                    55.001

İşgücü (bin)                                                                  26.939                    28.051

İstihdam (bin)                                                               24.486                    25.509

İşsiz (bin)                                                                       2.454                      2.541

İş Gücüne Katılma Oranı (yüzde)                                     50,0                        51,0

İstihdam Oranı (yüzde)                                                    45,4                        46,4

İşsizlik Oranı (yüzde)                                                         9,1                          9,1

Tarım Dışı İşsizlik Oranı (yüzde)                                       11,6                       11,4

Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (yüzde)                                 17,4                       18,1

İşgücüne Dahil Olmayanlar (bin)                                  26.989                   26.950

2012 yılının Ekim ayında mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı önceki yıla oranla değişmeyerek yüzde 9,3 düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2012 Ekim Dönemi Sonuçları''na göre, Ekim ayında mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında bir önceki aya göre 280 bin kişilik, işsiz sayısında ise 13 bin kişilik azalış yaşandı.

Bu dönemde, tarım dışı işsizlik oranı 0,2 puanlık azalış ile yüzde 11,4, 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı ise 0,7 puanlık artış ile yüzde 18,1 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki aya göre 0,4 puanlık artışla yüzde 50,7, istihdam oranı 0,4 puanlık artış ile yüzde 46, işsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 9,3 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyon 147 bin kişilik artışla 73 milyon 871 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 1 milyon 73 bin kişi artarak 55 milyon bin kişiye ulaştı.

Söz konusu dönemde istihdam edilenlerin yüzde 24,8'i tarım, yüzde 18,6'sı sanayi, yüzde 7,4'ü inşaat, yüzde 49,3'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.

-Tarım dışı istihdam 993 bin kişi arttı-

İstihdam edilenlerin sayısı 2012 yılı Ekim ayında, geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 23 bin kişi artarak 25 milyon 509 bin kişiye yükseldi. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 30 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 993 bin kişi arttı.

Ekim 2012'de istihdam edilenlerin yüzde 24,8'i tarım, yüzde 18,6'sı sanayi, yüzde 7,4'ü inşaat, yüzde 49,3'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında inşaat sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,2 puan, hizmetler sektörünün payı 1,3 puan arttı, tarım sektörünün payı 0,9 puan, sanayi sektörünün payı ise 0,4 puan azaldı.

-İstihdam oranı yüzde 46,4 oldu-

İstihdam edilenlerin oranı, 2012 Ekim'de bir önceki yılın aynı ayına göre 1 puanlık artış göstererek yüzde 45,4'ten yüzde 46,4'e yükseldi.

Bu dönemde istihdam edilenlerin yüzde 63,5'i ücretli veya yevmiyeli, yüzde 4,9'u işveren, yüzde 18,3'ü kendi hesabına, yüzde 13,3'ü de ücretsiz aile işçilerinden oluştu.

-İşgücüne katılma oranı yüzde 51-

Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, 2012 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 1 puanlık artışla yüzde 51 oldu.

Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 71,9, kadınlarda ise 1,7 puanlık artışla yüzde 30,7 olarak gerçekleşti.

-Kayıt dışı çalışanlar 2,1 puan azaldı-

Ekim 2012 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,1 puanlık azalışla yüzde 39,7 olarak gerçekleşti.

Ekim'de, önceki yılın aynı ayına göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 84,6'dan yüzde 85'e yükselirken, tarım dışı sektörlerde yüzde 27'den yüzde 24,8'e geriledi. Sosyal güvenlik kapsamında olmayan ücretli ve yevmiyeli çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı ayına göre 2,1 puan azalarak yüzde 23 oldu.

-TABLO-

TÜİK verilerine göre, 2005-2012 döneminde aylar itibariyle işsizlik oranları şöyle:

AYLAR         2005      2006      2007      2008     2009     2010      2011     2012

Ocak           11,8       12,1       11,3       11,6      15,5       14,5       11,9      10,2
Şubat          11,9       12,2       11,7       11,9      16,1      14,4        11,5     10,4
Mart            11,2       11,3       10,7       11,0       15,8      13,7       10,8        9,9
Nisan          10,4       10,3       10,1         9,9       14,9      12,0          9,9       9,0
Mayıs            9,6         9,2         9,2         9,2       13,6      11,0          9,4       8,2
Haziran         9,6         9,2         9,2         9,4       13,0      10,5          9,2       8,0
Temmuz        9,6         9,3         9,3         9,9       12,8      10,6          9,1       8,4
Ağustos        9,9         9,6         9,7       10,2       13,4      11,4          9,2       8,8
Eylül            10,1         9,5         9,9       10,7       13,4      11,3          8,8       9,1
Ekim            10,4         9,6       10,2       11,2       13,0      11,2          9,1       9,1
Kasım          11,0       10,0       10,5       12,6       13,1      11,0          9,1
Aralık           11,5       10,9       10,9       14,0       13,5      11,4         9,8

YILLIK          10,6       10,2       10,3       11,0       14,0      11,9         9,8