Advertisement

Ernst&Young Türkiye, Birleşme ve Satın Alma İşlemleri 2012 yılı raporuna göre tüm dünyada birleşme ve satın alma aktivitelerinde yaşanan yavaşlamaya rağmen Türkiye'de işlem hacmi, beklentileri de önemli ölçüde aşarak yaklaşık 2 katına çıkarken 315 işlem ile de işlem sayısında yeni bir rekor kırıldı.

Ernst&Young'ın Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü'nün her yıl yayınladığı Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Raporu'nun 11'incisini açıkladı.

Rapora göre, 2012 yılında Türkiye pozitif ekonomik göstergeleriyle yatırımcıların dikkatini çekmeye devam etti. Tüm dünyada birleşme ve satın alma aktivitelerinde yaşanan yavaşlamaya rağmen Türkiye'de işlem hacmi, beklentileri de önemli ölçüde aşarak yaklaşık 2 katına çıkarken 315 işlem ile de işlem sayısında yeni bir rekor kırıldı.

Değeri açıklanan 131 işlem için, işlem hacmi 23,2 milyar dolar oldu. Değeri açıklanmamış işlemlerle birlikte toplam hacim yaklaşık 30 milyar dolara ulaştı. Değeri açıklanan işlemler arasında milyar dolar seviyesini aşan 6 işlemin gerçekleşmesi ise ortalama işlem hacmini artıran bir faktör oldu. Ayrıca 100 milyon doların üzerinde gerçekleşen 23 büyük hacimli işlem de toplam işlem hacmini yukarı çekerken, KOBİ'lere olan yoğun ilgi 2011 yılında olduğu gibi 2012 yılında da devam etti.-Yabancı yatırımcı 2012 yılında kriz öncesi performansını yakaladı

2011 yılında toplam işlem hacminin yaklaşık olarak yüzde 56'sını gerçekleştiren yabancı yatırımcılar, 2012 yılında da toplam işlem hacminin yüzde 51'ini gerçekleştirerek ağırlığını korudu. İşlem adedi olarak ise geçen senelerde olduğu gibi yerli yatırımcılar yabancı yatırımcıları geride bırakarak, 184 işlem ile son on yılın rekor seviyesine ulaştı. Yabancı yatırımcıların işlem sayısı da 131 işlem ile rekor kırdı.-Özel sermaye fonlarının işlem hacmi 3 katına çıktı

Son yıllarda özel sermaye fonlarının Türkiye'ye artan ilgisi 2012 yılında da devam etti ve özel sermaye fonları bu yıl toplam 52 işleme imza atarak yeni bir rekor kırdı. Değeri açıklanan işlemler esas alındığında toplam yatırım tutarları 1,8 milyar dolara ulaşan özel sermaye fonları, geçen yıla göre işlem hacmini yaklaşık 3 kat artırdı.

Bu yıl toplam işlem adedinin yüzde 17'sini oluşturan özel sermaye fonlarının gerçekleştirdiği en yüksek hacimli işlem ise Gözde Girişim Sermayesi'nin yüzde 20 pay ile konsorsiyum ortağı olduğu köprüler ve otoyollar özelleştirmesi oldu.-Enerji sektörü hem işlem hacmi hem işlem adedinde öne çıktı

2012 yılında enerji sektörü 2010 yılı performansını yakalayarak hem işlem hacmi hem de işlem adedi bakımından öne çıktı. Enerji sektöründe gerçekleşen 48 işlem ile 6,97 milyar dolarlık işlem hacmi ortaya çıktı. Bu sektörde özelleştirme işlemleri dikkat çekerken en yüksek değerli işlem Seyitömer Termik Santrali'nin özelleştirme ihalesinin Çelikler İnşaat tarafından 2,2 milyar dolar bedelle kazanılması olarak dikkati çekti.

2011 yılında gerçekleşen kamu işlemleri, değeri açıklanan işlemlerin yüzde 29'unu oluştururken, 2012'de kamu kaynaklı işlemler önemli oranda artarak değeri açıklanan işlemlerin yüzde 54'ünü oluşturdu.-2013 yılı öngörüleri

Raporun 2013 yılına ilişkin öngörülerinin belirtildiği bölümde, Türkiye'nin 2013 yılında ölçülü büyümesinin kısmen artarak devam edeceği ve iç talebin büyümeye katkısının artacağı ifade ediliyor.

Raporda 2013 yılı için, 2012 yılında olduğu gibi ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli işlemlerin yoğun olmasının beklendiği, perakende, sağlık ve finans sektörlerinde büyük ölçekli işlemlerin gerçekleşme olasılığının bulunduğu belirtiliyor.

Ayrıca, enerji sektöründe hem özelleştirmelerin hem de özel sektör işlemlerinin önemli rol oynamaya devam edeceği öngörülüyor.-Türk iş dünyası 2013'e pozitif bakıyor

Ernst&Young'ın bu rapor dahilinde, Türk iş dünyasının önde gelen isimleri ve üst düzey yöneticileri ile gerçekleştirdiği, ''Türk iş dünyasının birleşme ve satın alma faaliyetlerine bakışı'' konulu geleneksel anketinin sonuçları da aynı raporda açıklandı.

Anket sonuçlarına göre, yılın işlemi olarak Denizbank'ın Sberbank tarafından satın alınması (yüzde 51) seçildi. Ankete katılanların yüzde 51'i, 2012 yılında gerçekleşen işlem hacminin beklenen seviyelerde olduğunu belirtirken, yüzde 74'ü, özel sermaye fonlarının, birleşme ve satın alma işlemlerindeki varlığının artmasını olumlu buluyor. Enerji sektörü yüzde 22'lik oranla katılımcılar tarafından en fazla hareket beklenen sektör oldu.

Enerji sektörünü perakende, yiyecek-içecek ve sağlık sektörleri izliyor. Katılımcıların çoğunluğu (yüzde 69) AB bölgesindeki kriz ortamından Türkiye'nin sınırlı etkileneceği düşüncesinde. Ankete katılan yöneticilerin yüzde 58'i ise 2013 yılında Türkiye'deki yatırım ortamının olumlu olacağını öngörüyor. Ayrıca, katılımcıların yüzde 46'sı tarafından uluslararası bağımsız bir kredi derecelendirme kuruluşu tarafından Türkiye'nin notunun artırılması ve yatırım yapılabilir seviyeye getirilmesinin önümüzdeki dönemde, birleşme ve satın alma işlemleri açısından yüksek etkisi olacağı belirtiliyor.