Advertisement

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, ''Bankaların çek yaprağı başına olan sorumluluklarının kaldırılmasını talep ediyoruz'' dedi.

Kredi Kayıt Bürosu'nun (KKB) Ataşehir'deki yeni binasının açılışı ile çek ve risk raporlarının elektronik ortama taşındığı ''E-Rapor Sistemi''nin tanıtımında Aydın, küresel ekonominin koşulları dikkate alındığında riskin iyi yönetenler için fırsat, yönetemeyenler için ise tehdit oluşturabileceğini söyledi.

Risk almayanların büyümesi ve rekabet gücünün ise sınırlı kalacağını belirten Aydın, şunları aktardı:

''İşletmelerimizin sağlıklı olarak büyümesi için belirleyici olan temel faktörlerden bir tanesinin özkaynaklarımız olduğunu hepimiz biliyoruz. Özkaynakların güçlendirilmesi kadar önemli bir konu borçlanmanın rasyonel yapılması, risklerin doğru fiyatlanması ve yönetilmesidir. Riske dayalı yönetim makro ve mikro anlamda modern yönetim anlayışının temel konularından bir tanesidir. Bu anlayış özellikle finansal sektördeki düzenlemelere daha fazla yansımakta risk ve sermaye arasındaki ilişki geçmişe nazaran çok daha güçlü kurulmaktadır.

Riskleri doğru yönetmenin temel kuralı kredi değerliliğin ve ödeme gücünün ölçülmesini sağlayacak doğru bilgidir. Risk merkezi bu anlamda çok önemli bir işleve sahip olacaktır. Kurumsal ve bireysel, pozitif ve negatif risk bilgilerinin ayrıntılı olarak zamanında ve ekonomik olarak izlenmesine imkan vererek risk ve fiyatlama yelpazesinin daha geniş aralıklarda uygulanmasını mümkün kılacaktır.''

Böylece ekonomik faaliyetin finansmanında çok daha sağlıklı kararlar alınabileceğine dikkati çeken Aydın, ''Bunun anlamı kaynakların daha verimli kullanılması ve tasarrufun artmasıdır'' dedi.

Risk merkezinin, Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi veren ve yöneten finansal kurumların işbirliği ile oluşturulmakta olduğunu söyleyen Aydın, ''Risk Merkezi finansal kurumlar yanında kurumsal ve bireysel müşterilere ilişkin risk bilgilerine sahip finansal olmayan kuruluşların da bilgi aktaracağı ve paylaşacağı bir yapıda kurulmuştur'' ifadelerini kullandı.

Bu yönü ile risk merkezinin tüm sektörler ile işbirliği içerisinde olacağını dile getiren Aydın, şunları söyledi:

''Bugün bu yolda önemli adımlardan bir tanesi atılacaktır. Bu vesile ile risk merkezi çalışmalarının ilerlemekte olduğunu, bu ay içinde Merkez Bankası'ndaki bilgilerin risk merkezi tarafından teslim alınacağını, test amaçlı üç aylık bir dönemden sonra ikinci çeyrekten itibaren paralel uygulamaya geçileceğini ve yılın ikinci yarısından itibaren risk merkezinin, yasanın ve düzenlemelerin öngördüğü işlevine başlayacağını bildirmek isterim. Bilgilerin toplanması, işlenmesi ve paylaşılması risk merkezi sorumluluğunda ancak KKB tarafından yapılacaktır.''-Bankaların çek yaprağı başına olan sorumlulukları...

Bu aşamada bir konuyu dile getirmek istediğini ve bugün tanıtımı yaptıkları sistemle çek kabul edenlerin çek keşidecisinin bilgilerini ister bankalardan isterse elektronik yöntemle kısa sürede görebileceklerini ifade eden Aydın, sözlerini şu şekilde tamamladı:

''Bu nedenle bankaların çek yaprağı başına olan sorumluluklarının kaldırılmasını talep ediyoruz. Bu sayede bankalar çek defterleri için sermaye ayırmak zorunda kalmayacakları için maliyetler düşecektir. Çek defteri için teminat istenmeyeceğinden özellikle küçük işletmelerimiz ve esnaflarımız açısından çek kullanımı daha ekonomik hale gelebilecektir. Reel sektör temsilcileri tarafından da destekleneceğini beklediğimiz talebimizin hükümetimiz tarafından uygun görülerek düzenlemelerde kısa sürede gerekli değişikliğin yapılmasını arz ediyoruz.

AA

BU HABERE YORUM YAZ
 
23 Ocak 2013 Çarşamba, 08:14 Misafir cari olarak zaten bazı devlet bankaları 3167 sayılı kanunun son bendine dayanmarak bu sorumluluklarını yerine getirmiyorlar. yani bazı bankalar zaten bu sorumluluklarını yerine getirmekten kaçınıyorlar.
18 Ocak 2013 Cuma, 10:39 Misafir bankalar birliği başkanının avrupadaki uygulamaları incelemesini umit ederim. gorecektir ki avrupadaki uygulamada kişiye kredi kartı bile verirken önce para kart ardından kredi kartı uygulaması vardır. dolayısıyla ticaret dunyasının beklentisi sorumluluklarının adil bir şekilde dağıtılması...
17 Ocak 2013 Perşembe, 16:30 Misafir asgari ücretli bir çalışana on katı limitli kredi kartı veya kredi veren bankalar çek olunca neden banka teminatı garantisinden kaçıyor çünkü bireysel tüketici ödemeyince vergiden zarar yazıyor devlet bu zarar yazmayı kaldırırsa bankalar o zaman sanayi ye hizmet verir aksi halde bu ülkede sömürü devam eder.