Advertisement

Amerikan Fortune gazetesi, Washington'ın sosyal hak harcamalarındaki patlamayı önlemekte başarısız olmasından ötürü, katma değer vergilerinin kaçınılmaz hâle geldiğini öngördü. Fortune'un kıdemli editörlerinden Shawn Tully, KDV'nin gelir yerine alımlar üzerinden değerlendirilmesinden ötürü, orta sınıfı vuracağını söyledi.

Sosyal hak harcamalarının 2018'de yaşlanan nüfusun Medicare ve Sosyal Güvenlik hizmetlerine dayanmasıyla iflas etmeye başlaması bekleniyor.

2029 itibariyle 1 trilyon dolarlık vergi kazancına daha ihtiyaç duyulacağını, bunun da gelir vergilerinde yüzde 37 artış gerektireceğini ileri süren Tully, harcama ve kazançlar arasındaki farkın çok fazla olmasından ötürü mevcut vergi sisteminin bu rakamlar için yetersiz kalacağını belirtti ve en muhtemel çözümün Avrupa'daki türde bir KDV sistemi olacağını öngördü.

Sosyal hak harcamalarında gereken temel yapısal reformlardan yoksun bütçe resminin 2018 itibariyle inanılnaz bir hızda belirmeye başlayacağı konusunda uyaran Tully, "Vergi artışı ya da sosyal haklarda bir hamle yapılmadan borç-GSYH oranı yüzde 100'ü aşacak ve artan faiz ödemeleri ABD'yi tehdit edecek" dedi.

Tully, sosyal hak harcamaları kesmesinin, bütçe krizini önlemenin tek  yolu olduğunu savunanrak, "Washington'daki düğüm devam ederse, büyük bir yeni vergi giderek daha kesin hâle gelecek" dedi.

Öte yandan ABD'nin KDV uygulamayan tek gelişmiş ülke olduğuna dikkat çeken Reuters, dünyanın en büyük ekonomisinin KDV'den yararlanacağını, bu verginin diğer birçok verginin yerine geçerek rekabetlilik ve büyümeyi destekleyebileceğini savunuyor.