Advertisement

Merkez Bankası bugünkü toplantısında Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarında aşağıdaki tabloda yer alan vadelerde artış yaptı.


 

 

 

Türk Lirası Yükümlülükler                                     Mevcut Oranlar (%)    Yeni Oranlar (%)  

    
Vadesiz, ihbarlı mevduatlar ve

özel cari hesaplar ile 1 aya kadar

ve 3 aya kadar (1 ve 3 ay dâhil)

vadeli mevduatlar/katılma hesapları                                      11                     11,25 

      
6 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma

hesapları (6 ay dâhil)                                                          8                       8,25
       
1 yıla kadar vadeli mevduatlar/katılma 

hesapları                                                                          6                        6,25       
1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduatlar/

katılma hesapları ile birikimli mevduatlar/

katılma hesapları mevduatlar/katılma hesaplarında                    5                             5

       
1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli diğer yükümlülükler                   11                       11,25

       
3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli diğer yükümlülükler                    8                             8

       
3 yıldan uzun vadeli diğer yükümlülükler                                  5                             5 

   
 
Yabancı Para Yükümlülükler                                          Mevcut Oranlar (%)    Yeni Oranlar (%) 

      
Vadesiz ve ihbarlı DTH, yabancı para özel cari ve

vadesiz kıymetli maden depo hesapları ile 1 aya

kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar (1, 3 ve 6 ay dâhil)

ve 1 yıla kadar vadeli DTH, yabancı para katılma

ve kıymetli maden depo hesapları                                          11,5                         12

1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli DTH, yabancı para

katılma ve kıymetli maden depo hesapları ile birikimli

DTH ile yabancı para katılma hesapları


maden depo hesapları ve birikimli Döviz tevdiat ile

yabancı para katılma

hesaplarında yüzde                                                                  9                          9

       
1 yıla kadar vadeli (1 yıl dahil) diğer yükümlülükler                      11,5                        12 

      
3 yıla kadar vadeli (3 yıl dâhil) diğer yükümlülükler                        9,5                        10

       
3 yıldan uzun vadeli diğer yükümlülükler                                       6                          6 

 

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Türk lirası zorunlu karşılık oran artışıyla tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarının yaklaşık 1,4 milyar TL artmakta olup, ROM imkânlarının mevcut oranlarda kullanılmaya devam edildiği varsayıldığında piyasadan yaklaşık 300 milyon TL, 750 milyon ABD doları döviz ve 350 milyon ABD doları değerinde altın çekileceği ve hâlihazırda yüzde 10,6 olan Türk lirası efektif zorunlu karşılık oranının yüzde 10,8 seviyesinde gerçekleşeceği belirtildi.

Banka, yabancı para zorunlu karşılık oran artışıyla da piyasadan yaklaşık 900 milyon ABD doları likidite çekileceğini ve hâlihazırda yüzde 10,6 olan yabancı para efektif zorunlu karşılık oranının yüzde 11 seviyesinde gerçekleşeceğini kaydetti.

Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarının, 1 Şubat 2013 tarihli yükümlülük cetvelinden itibaren geçerli olacağını ve tesis döneminin 15 Şubat 2013 tarihinde başlayacağını belirtti.

Merkez Bankası, açıklamasında, ayrıca, Türk lirası zorunlu karşılıkların altın cinsinden tesisine ilişkin rezerv opsiyonu katsayısı tüm dilimler için 0,1 puan yükseltildiğini kaydetti. Bankaların söz konusu imkânı istikrarlı bir şekilde kullanmakta olup, yararlanma oranının yüzde 89,1 düzeyinde olduğuna dikkat çeken merkez Bankası, mevcut imkân dâhilinde Türk lirası zorunlu karşılıklar için 12,7 milyar ABD doları değerinde 237 ton altın tutulduğunu belirtti. Merkez Bankası, yapılan değişiklik sonucunda imkânın aynı oranda kullanılması hâlinde, Banka'nın altın rezervlerinde yaklaşık 900 milyon ABD doları değerinde 16,5 ton artış olmasının beklendiğini ifade etti.

Merkez Bankası, açıklamasında, Türk lirası zorunlu karşılıklardaki altın ROK artışının 15 Şubat 2013 tarihli yükümlülük cetvelinden itibaren geçerli olacağını ve tesis döneminin 1 Mart 2013 tarihinde başlayacağını belirtti.