Advertisement

İngiliz Privy Council, Çukurova Holding'in, Altimo'nun ileri sürdüğü gibi 950 milyon dolarlık ödemede temerrüte düştüğünü, ancak Çukurova Grubu'nun hak kaybı oluşturacak koşulların oluşturmadığını söyledi.

Privy Council, Turkcell ortaklık yapısına yönelik Altimo lehine görüş bildirdi ve Altimo, Turkcell aleyhine açtığı davayı kısmen kazandı.

Çukurova Holding ve Çukurova Finance International'a uygulanacak prosedürün netleşmediğini söyleyen Privy Council, Turkcell'de nihai kararın verilmesi için daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğunu, istenilen bilgilerin temininin ardından yeni bir karar daha verileceğini söyledi.

Çukurova'nın ödemesi gereken tazminatın asgar 155 milyon dolar olacağını belirten Privy Council, tazminat bedelinin 955 milyon doları bulabileceğini söyledi.

Privy Council'in kararından memnun olan Çukurova Holding ise, "Privy Coucil'in kararı Çukurova için zafer niteliğinde" açıklamasında bulundu ve Alfa'nın Turkcell'in kontrolünü ele geçirmeyi istediğini söyledi.

Çukurova Holding'in yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Londra’daki Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi (Privy Council) Turkcell’de ortak hakimiyet hakkı veren hisselerin mülkiyetine dair Çukurova Grubu ile Rus Alfa Grubu arasında yaklaşık 6 yıldır devam eden davada nihai kararını Çukurova lehine verdi.  
   
Çukurova, 2005 yılında Alfa’nın verdiği bir kredi karşılığında, Turkcell’de dolaylı sahiplik sağlayan hisselerini Alfa’ya rehin vermişti.  Alfa 2007 yılında açtığı davada Çukurova’nın kredi sözleşmesi çerçevesinde temerrüde düştüğünü ve bunun sonucunda sözkonusu hisselere el koyduğunu iddia etmişti.
   
Britanya Virjin Adaları ilk derece mahkemesi 2010 yılı Mayıs ayında, herhangi bir temerrüt halinin sözkonusu olmadığına, dolayısıyla Alfa’nın el koyma iddialarının geçersiz olduğuna karar vermişti.  Doğu Karayipler Temyiz Mahkemesi 2011 yılında bu kararı bozmuştu.
   
Davayı nihai temyiz mercii olarak 2012 yılının Ekim ayında dört gün süren bir duruşma ile gören Privy Council (İngiltere’deki en yüksek temyiz mahkemesi) Çukurova lehine karar verdi.  
   
Privy Council, 30 Ocak 2013 tarihli kararında, Alfa’nın öne sürdüğü teknik temerrüt iddialarından bir tanesinin gerçekleştiğini  ancak bu temerrüdün bilinçli olmadığını ve Alfa’ya herhangi bir zarar vermediğini belirtti ve Çukurova’nın krediyi geri ödeyerek hisseleri geri alma hakkına sahip olduğuna hükmetti.  Mahkeme hisseler üzerindeki rehnin çözülmesinin nihai şartlarını henüz belirlemedi.
   
Privy Council, ayrıca kararında, Alfa’nın 2005 yılındaki kredi işlemine sözkonusu Turkcell hisselerini ele geçirme amacıyla girdiğini ve Çukurova’nın krediyi geri ödemesini engellemek için bilinçli olarak adımlar attığını da teyit etti."