Advertisement

Alfa Telecom Turkey Limited'in İMKB'ye gönderdiği özel durum açıklamasında, ''Privy Council Mahkemesi, Çukurova'ya bazı ön şartlar koyarak, 'hisselere el konulması durumunun kaldırılması' olanağını tanımaya karar vermiştir'' denildi.

İMKB'ye gönderilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Bugün verdiği karar ile Privy Council Mahkemesi (Birleşik Krallık) Çukurova'nın Alfa Telecom Turkey Limited ile 2005 yılında imzaladığı kredi sözleşmesini ihlal etmiş olduğunu ve ancak Çukurova'nın Çukurova Telecom Holdings Limited (Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş'nin dolaylı hissedarı) nezdinde sahip olduğu yüzde 51 oranındaki hissesini krediyi geri ödemesi şartıyla elinde tutabileceğini hükme bağlamıştır.

Mahkeme ayrıca Çukurova'nın Altimo'nun kötü niyetli olarak hareket ettiği iddialarını da reddetmiştir. Bu meselede söz konusu olan teminatın özellikleri de göz önünde bulundurularak, Privy Council Mahkemesi, Çukurova'ya bazı önşartlar koyarak, 'hisselere el konulması durumunun kaldırılması' olanağını tanımaya karar vermiştir.''

Açıklamada, Altimo'nun Başkan Yardımcısı Evgeny Dumalkin'in ''Altimo'nun, Çukurova'nın Altimo ile taraf olduğu kredi sözleşmelerine ilişkin olarak temerrüde düştüğüne dair değerlendirmesini teyid eden Privy Council Mahkemesi kararı bizi tatmin etmiştir. Turkcell'e uzun süredir zarar veren bu ihtilafın nihai olarak çözülmesini ivedilikle bekliyoruz'' ifadelerine de yer verildi.