Advertisement

TÜİK verilerine göre; dış ticaret açığı Aralık ayında 7.18 milyar dolar oldu; beklenti ise 9.45 milyar dolar olması yönündeydi.

2012 yılı ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 13,1 artarak 152 milyar 561 milyon dolara çıktı, ithalat ise yüzde 1,8 azalarak 236 milyar 537 milyon dolara geriledi.

Türkiye'nin 2012 yılı ihracatı, önceki yıla göre yüzde 13,1 artışla 152 milyar 561 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

İthalat yüzde 1,8 azalma ile 236 milyar 537 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı, yüzde 20,7 azalma ile 83 milyon 976 milyon dolara inerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 56'dan yüzde 64,5'a yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliği ile oluşturulan, 2012 yılı ve 2012 yılı Aralık ayı geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Verilere göre, 2011 yılında 134 milyar 907 milyon dolar düzeyinde olan Türkiye'nin ihracatı, 2012 yılında yüzde 13,1 artarak 152 milyar 561 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 1,8 azalarak 240 milyar 842 milyon dolardan 236 milyar 537 milyon dolara indi.

Dış ticaret açığı 2011 yılındaki 105 milyar 935 milyon dolarlık düzeyinden 83 milyar 976 milyon dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 56'dan yüzde 64,5'a yükseldi.-Aralık ayı verileri

Bu arada Türkiye'nin 2012 Aralık ayı ihracatı 2011 yılının aynı ayına göre yüzde 1,4 artarak 12 milyar 646 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 3,7 azalarak 19 milyar 825 milyon dolar oldu.

Aralık'ta ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 63,8 oldu.

TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin dış ticaret verilerinin 2011 ve 2012 yılı itibariyle gelişimi şöyle:. 2011 2012

. (milyon dolar) (milyon dolar)

-------------------- -------------- --------------

-İhracat 134.907 152.561

-İthalat 240.842 236.537

-Dış tic. açığı -105.935 -83.976

-İhracatın ithalatı karşılama oranı(yüzde) 56 64,5-Geçen yıl Türkiye'nin sermaye malı ithalatı yüzde 9, tüketim malı ithalatı yüzde 10,1 azaldı

Türkiye'nin geçen yıl, bir önceki yıla göre sermaye malı ithalatı yüzde 9, tüketim malları ithalatı yüzde 10,1 azalırken, ara malı ithalatında yüzde 1, diğer ithalat kaleminde ise yüzde 34,1 artış oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan 2012 yılı geçici dış ticaret verilerine göre, geçen yıl 236 milyar 536 milyon 949 bin dolarlık ithalatın 33 milyar 924 milyon 141 bin doları sermaye (yatırım) malı, 174 milyar 922 milyon 910 bin doları ara malı (ham madde), 26 milyar 699 milyon 728 bin doları tüketim malı, 990 milyon 170 bin doları ''diğer'' başlıklı ithalat kaleminde oldu. Geçen yılki ithalatın yüzde 14,3'ünü sermaye malı, yüzde 74'ünü ara malı, yüzde 11,3'ünü tüketim malları ve yüzde 0,4'ünü de diğer ithalat ürünleri oluşturdu.

Geçen yıl, 152 milyar 560 milyon 775 bin dolarlık ihracatın da 13 milyar 748 milyon 595 bin dolarını sermaye malları, 82 milyar 706 milyon 97 bin dolarını ara malları, 55 milyar 589 milyon 796 bin dolarını tüketim malları, 516 milyon 287 bin dolarını da diğer ihracat ürünleri oluşturdu. Önceki yıla göre, ara malı ihracatı yüzde 21,7, tüketim malı ihracatı yüzde 6,5 artış gösterirken, sermaye malları ihracatında yüzde 3,1, diğer ihracat kaleminde ise yüzde 6,9 azalma görüldü.

Ekonomik faaliyet kolları itibariyle bakıldığında, geçen yıl tarım ve ormancılık ürünleri ihracatı yüzde 0,5, balıkçılık yüzde 2,4, madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 12,7, imalat ihracatı da yüzde 13,8 artarken, diğer ihracat kaleminde yüzde 7,5 gerileme gerçekleşti.

İthalatta ise tarım ve ormancılık ithalatı yüzde 16,3, imalat ithalatı yüzde 4,2, diğer ithalat kalemi yüzde 0,7 gerilerken, balıkçılık ithalatı yüzde 15,4, madencilik ve taş ocakçılığı ithalatı da yüzde 13,2 arttı.

Geçen yıl tarım ve ormancılıkta 5 milyar 191 milyon 856 bin dolarlık ihracata karşılık 7 milyar 445 milyon 659 bin dolar ithalat, balıkçılıkta ise 190 milyon 424 bin dolarlık ihracata karşılık 56 milyon 206 bin dolarlık ithalat yapıldı. Madencilik ve taş ocakçılığında 39 milyar doları aşan dış ticaret açığı oluştu.


-En yüksek ithalat 27'inci fasıldan

Geçen yıl en yüksek ithalat her yıl olduğu gibi 27'inci fasıl olan enerji ithalatında gerçekleşti. Enerji ithalatı (mineral kayıtlar, mineral yağlar...vs kalemi) bir önceki yıla göre yüzde 11,1 artışla 54 milyar 117 milyon 538 bin dolardan 60 milyar 113 milyon 692 bin dolara yükseldi.

2012'de kazan, makine ithalatı yüzde 2,9 (26,3 milyar dolar), motorlu kara taşıtları ithalatı yüzde 15,5 (14,5 milyar dolar), demir ve çelik ithalatı yüzde 3,8 (19,6 milyar dolar), elektrikli makine ve cihaz ithalatı yüzde 3,3 (16,3 milyar dolar), plastikler ve mamulleri ithalatı yüzde 0,6 (12,5 milyar dolar), optik, fotoğraf, sinema...vs ithalatı yüzde 1,5 (4,1 milyar dolar), organik kimyasal ürün ithalatı yüzde 8 (5,1 milyar dolar), eczacılık ürünleri ithalatı yüzde 14,9 (3,9 milyar dolar), gemi ve suda yüzen taşıt ithalatı yüzde 33,3 (1 milyar dolar), pamuk ithalatı yüzde 34,1 (2,4 milyar dolar) geriledi.

Geçen yıl hayvansal ve bitkisel katı yağlar ithalatı yüzde 16,4, kıymetli ve yarı kıymetli taş ithalatı da yüzde 21,5 artış gösterdi.

Devam ediyor...