Advertisement

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Türkiye'de vergi yapısına dair bir eleştiriyi kabul etmek gerekirse, o da dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payının yüksek olduğudur. Asıl üzerinde durulması gereken konu, dolaylı vergilerin yüksekliğinden çok, dolaysız vergilerin yeterli düzeyde olmamasıdır'' dedi.

Şimşek, MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın yazılı soru önergesine verdiği cevapta, Türkiye'de vergi yükünün çok yüksek olduğu yönünde yaygın ancak doğru olmayan bir kanaat bulunduğunu ifade ederek, 2010 yılı OECD verilerine göre Türkiye'nin, yüzde 26'lık vergi yükü oranı ile 34 OECD ülkesi içinde en düşük vergi yüküne sahip altıncı ülke olduğunu belirtti.

Türkiye'de dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payının yüzde 47.7 oranıyla nispeten yüksek olduğunu anlatan Şimşek, ''Türkiye'de vergi yapısına dair bir eleştiriyi kabul etmek gerekirse, o da dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payının yüksek olduğudur. Burada asıl üzerinde durulması gereken konu, dolaylı vergilerin yüksekliğinden çok, dolaysız vergilerin yeterli düzeyde olmamasıdır'' değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, sosyal güvenlik primlerinin de dahil edildiği OECD sınıflandırmasına göre, Türkiye'de dolaysız vergilerin GSYH içindeki payının yüzde 13.5 ile yüzde 22.8'lik OECD ortalamasının 9.3 puan altında, dolaylı vergilerin GSYH içindeki payının ise yüzde 12.4 ile OECD ortalamasının 1.4 puan üzerinde olduğunu kaydetti.

Vergi alanında yapılan çalışmalara da değinen Şimşek, dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payının artırılması için Gelir Vergisi Kanunu çalışmalarını tamamlayarak, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na sunduklarını anlattı. Mehmet Şimşek, yeni kanun çalışmasında, vergi sisteminin etkinlik, basitlik ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda gözden geçirildiğini, vergi tabanını genişletmek amacıyla istisna ve muafiyetlerin kapsamının daraltılmasının, beyannameye dayalı vergilemenin genişletilmesinin, vergi güvenliği ve vergiye uyumu güçlendirici adımlar atılmasının, yatırım, üretim ve istihdamın teşvik edilmesinin, sosyal politikalarla uyumlu düzenlemeler yapılmasının öngörüldüğünü belirtti.

Uluslararası çalışmaların, Türkiye'de kayıt dışılık oranının son 10 yılda 5 puan azalarak, GSYH'nin yüzde 27.2'sine gerilediğini gösterdiğine dikkati çeken Şimşek, dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payının artırılması için başta kayıt dışı ekonomiyle mücadele olmak üzere, gerekli düzenlemelerin yapılmasına kararlılıkla devam edildiğini vurguladı.

BU HABERE YORUM YAZ
 
04 Şubat 2013 Pazartesi, 12:05 Misafir gayrimenkul satışlarında, alım-satım vergileri tapu değeri denilen bir değerden ödeniyor. oysa ki, dünyada gerçek satış değeri üzerinden bu vergiler ödenir. bu vergi kaçakçılığı değil midir? ve trilyonlara varan bir vergi kaybı, ülemize ve insanımıza büyük bir haksızlıktır.
04 Şubat 2013 Pazartesi, 10:30 Misafir dolyasız vergilerin önümüzdeki 10 yıl boyunca önemli bir artış göstermeyeceğini yani trend olarak ciddi artmayacağını bekliyorum. çünkü türkiye gibi türkiye şirketleri de daha yavaş yavaş yatırımlarına güç buluyor ve karları ile yatırımlarını ve ihtiyaçlarını genişletiyor. doğal olarak dolaylı vergilerin ağırlığı devam edecektir. hükümetin yapması gereken sınırsız ssk ve kamu harcamalarını dizginlemek olmalı. memleketin yarısını %50 oy almak adına bedavacılığa alıştırmamalı. bedavacılık girişimciliği öldüren bir kanser gibidir. kamu giderlerini azaltma yolları aranmalıdır.
03 Şubat 2013 Pazar, 22:38 Misafir akaryakıttaki vergileri daha da arttırın bence. yabancılara da biraz daha indirim yaparak satın.