Advertisement

Fed Richmond Başkanı Jeffrey Lacker, batmasına izin verilemeyecek büyüklükteki banka sorununa farklı bir çözüm önerisini getirerek, "Eğer bu bankaların başarısız olmasına izin verilirse o zaman finansal piyasalar da onların kurtarılmayacağı mesajını alır ve disiplin yolunu tercih etmeye başlarlar" dedi.

Lacker, hükümet desteğinin, finansal sorunların çözümü olmadığını savundu.

Gelecekteki finansal krizlerin önlenmesine yönelik denetimlerin artırılmasını savunan birçok yasakoyucu ve regülatör ile de ters düşen Lacker, finansal düzenlemeleri denetleyen Dodd-Frank yasasının regülatörlere çok fazla güç verdiğine inanıyor.

Krizden alınacak dersin, regülatörlere olabilecek en geniş alanda yetki verilmesi gerektiği olmasından endişe ettiğini dile getiren Lacker, "Müdahale alanını ve araçlarını artırmak, krizde bizi aynı kefeye koyan tehlikeleri de çoğaltır" dedi.

Gelecekteki kurtarmaların önlenmesi için regülatörlere piyasa müdahalesi yapmalarına imkan tanıyacak fonların verilmemesi gerektiğini savunan Lacker, kredibilite inşasının, finansal piyasalar için sancılı olacak hamlelerin atılmasının gerektirdiğini söyledi.