Advertisement

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin duyuruya göre, TMSF, amme borçları nedeniyle Aks Radyo ve Yayıncılık ve Medya İletişim Hizmetleri AŞ'den haczedilen mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak üzere TMSF'nin 27/09/2012 tarih ve 2012/261 sayılı kararı ile oluşturulan ''Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'' satılığa çıkarıldı.

Satışa konu olan Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli 10 milyon 300 bin ABD Doları olarak belirlenirken, ihaleyi kazanan girişimci Fon'dan ayrıca ''Show Radyo'' markasını 1 milyon 190 bin ABD Doları'na satın alacak.
Söz konusu ihale kapalı zarf ve açık arttırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle, 12 Mart saat 11.00'de, Fon'un ''Büyükdere Cad. No:143 Asma Kat Konferans Salonu Esentepe/İstanbul'' adresinde yapılacak ve Kurulun onayı ile sonuçlanacak.

İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak ve açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecek. Teklifler peşin olarak ABD Doları cinsinden verilecek.

İhaleye ilişkin şartname, satış komisyonu tarafından Fon'un "Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul" adresinde ilgililerin 21 Şubat ile 8 Mart tarihleri arasında incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacak. Şartnameyi alarak ihaleye katılmak isteyenler de, 1.000 ABD Doları'nı Fon'un ilgili banka hesabına yatırarak, dekontu satış komisyonuna elden teslim etmeleri gerekecek.