Advertisement

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) geçen yılın Aralık ayında ilana çıktığı İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ, Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ile Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ'nin özelleştirilmesinde, önyeterlilik başvurusu ve son teklif verme süresi yarın doluyor.

Şirketlerdeki yüzde 100 oranındaki hisse, blok satış yöntemi ile özelleştirilecek.


Görev bölgesi İstanbul'un Anadolu Yakası olan İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ ve görev bölgesi Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin, Osmaniye ve Kilis olan Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ için teklif verecek katılımcılar 25'er milyon dolar geçici teminat verecek.

Katılımcıların, görev bölgesi Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Batman ve Şırnak olan Dicle Elektrik Dağıtım AŞ için 10 milyon dolar, görev bölgesi Bitlis, Hakkari, Muş ve Van olan Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ için ise 5 milyon dolar geçici teminat tutarını vermeleri gerekecek.

İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İhale Komisyonu'nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.

Hisseleri satışa konu şirketler için teklifler ayrı ayrı verilecek. Verilen tekliflerde şirketler birbiriyle ilişkilendirilemeyecek ve verilen teklifler herhangi bir şart içeremeyecek.

-Tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek-

İhalelere yalnızca tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek.

Ortak girişim grubu üyelerinden birinin Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi alması yeterli olup, ortak girişim grubunun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekecek.

İhaleye katılacaklar, istenen belgeler ile tekliflerini İhale Şartnamesi'nde belirtilen hususları dikkate alarak hazırlayıp, en geç yarın saat 17.00'a kadar kapalı bir zarf içerisinde idarenin ilgili adresine elden teslim edecek. Belirlenen saat ve tarihten sonra idareye verilecek başvuru ve teklifler, değerlendirmeye alınmayacak.