Advertisement

Avrupa Birliği'nin bankaları daha güvenli hâle getirilmesini hedefleyen kurallarda yaptığı son değişiklikler ile Avrupa bankaları, ülke bazında vergi ve kârlarını açıklama tehdididiyle karşı karşıya bulunuyor.

Avrupa parlamentosu, Basel III uluslararası bankacılık düzenlemeleri yasasının bir parçası kapsamında, bankaların prim ödemelerinde daha sıkı kısıtlama taleplerine ek olarak, bankalara daha fazla şeffaflık için de bastırıyor.

Şeffaflık zorunlulukları Avrupa Komisyonu'nun tam desteğine sahip olsa da, AB üyesi ülkelerin büyük kısmı banka sermaye kuralları üzerindeki denetimlerin sıkılaştırılmasına karşı direnç gösteriyor.

Öneri kapsamında örneğin Barclays'in İngiltere'den Zimbabwe'ye her ülkedeki kâr ve vergilerini açıklaması gerekiyor.

Bankalar, hesap tutma uygulamalarının değişmesine neden olarak, kendilerini vergi konularında kamuoyu baskısı ile karşı karşıya bırakacak zorunlulukların kabul edilmesinden endişe ediyor.