Advertisement

Kısa vadeli dış borç stoku, 2011 yıl sonuna göre yüzde 23 oranında artışla 101 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası aralık ayına ilişkin ''Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri''ni açıkladı.

Aralık sonu itibariyle, kısa vadeli dış borç stoku, 2011 yıl sonuna göre yüzde 23 oranında artışla 101 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 30,7 oranında artarak 68,3 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10,7 oranında artarak 31,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2011 yıl sonuna göre yüzde 21,8 oranında artışla 29,2 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin Döviz tevdiat hesabı yüzde 23,1 oranında artışla 8,9 milyar dolara yükseldi.

Banka mevduatı, 2011 yıl sonuna göre yüzde 46,6 oranında artışla 18,6 milyar dolar oldu. Diğer yandan, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları 2011 yıl sonuna göre yüzde 38,8 oranında artarak 11,6 milyar dolara çıktı.

-İthalat borçları-

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2011 yıl sonuna göre yüzde 9,7 oranında artışla 22,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2011 yıl sonuna göre yüzde 57,4 oranında artarak 11 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 20,4 oranında artarak 88,9 milyar dolara ulaştı.

Alacaklı bazında incelendiğinde, parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 34,1 düzeyinde artarak 64,3 milyar dolar olurken, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 7,5 artışla 36,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Aralık sonu itibariyle, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 49,3'ü dolar, yüzde 32,5'i avro, yüzde 15,9'u TL ve yüzde 2,3'ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

Aralık sonu itibariyle, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 144,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu stokun 25,9 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün, yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 11,1, Merkez Bankası'nın yüzde 2,6, özel sektörün ise yüzde 86,3 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

AA